Devátá třída na hvězdárně

V nedávné době jsme s 9. třídou navštívili v rámci probírané Astronomie hvězdárnu a planetárium v Brně.

V digitáriu jsme viděli školní pořad o historii poznávání vesmíru. Zopakovali jsme si názvy hvězd a souhvězdí, zjistili jsme, jak lze měřit vzdálenost hvězd, seznámili jsme se se vznikem a vývojem hvězd. 

Markéta Kyloušková, učitelka matematiky, fyziky a chemie

Share This