Badatelská forma výuky 

V přírodovědném praktiku, které je určeno pro žáky 8. a 9. třídy, často pracujeme na nejrůznějších pokusech. Jedna z metod, která je oblíbená zejména u mladších žáků, je badatelská forma výuky. Proto, když jsme u nás výjimečně přivítali žáky 6. a 7. třídy, hned jsme jim tuto aktivitu nabídli. 

Za úkol dostali vyrobit duhu. K dispozici měli pouze cukr v různé formě, potravinářské barvivo a laboratorní pomůcky. Sami museli vymyslet postup výroby a zapojit při tom tak znalosti z fyziky.

Na praktickou část jsme potom navázali rozpravou o hustotě látek a nakoukli jsme i do chemie a seznámili jsme se s pojmem koncentrace látek.

Markéta Kyloušková, učitelka fyziky a chemie

Share This