Říjnové lesní putování

V první polovině měsíce jsme se vydali na cestu oborou a zkoumali lesní patra a jejich obyvatele. Hlavním tématem však byla ROVNOVÁHA. Jak se udržet na jedné noze? Dokážeme udržet míček na napjaté plachtě, když ubývá těch, kteří plachu drží? Co se stane, když vymizí z lesa určitý rostlinný nebo živočišný druh? My už to víme…a co VY?

Renata Štíbalová, třídní učitelka 4. třídy

Share This