Pramínkovské sportování na KáČaTech

Pramínek je škola, která si už od svých začátků zakládá na dodržování určitých tradic a zvyků. Daří se nám každý rok pořádat celoškolní akce, které už mají svůj věhlas, pravidelně se na ně těší nejen žáci, ale i jejich rodiny. Školní rok jako by ani nebyl, pokud neproběhne vánoční Pramínkování, dny rodiny anebo například Společenský večer. Mezi tyto tradiční akce se před dvěma lety zařadil také Sportovní den na KáČaTech v Brně-Komíně. V důsledku covidových opatření jsme jeho termín byli nuceni již dvakrát posunout. Z loňska na letošek a letos z června na září. Čekání se ale vyplatilo – společné sportování ve čtvrtek 23. září 2021 se vydařilo, jak nejlépe to jen šlo. Počasí nám přálo po celý den a dobrá nálada nikoho neopustila až do večera. 

S buzolou do lesa

Během dopoledne se na několika sportovních stanovištích střídali žáci prvního i druhého stupně. Vyzkoušeli si jízdu na raftech, zahráli si přehazovanou, petanque, ping pong, nohejbal i plážový volejbal. Zároveň postupně vyráželi ti starší (4.-9. třída) po dvojicích nebo trojicích s buzolou a mapou do terénu na značený orientační běh. Někdo běžel úplně poprvé a někdo poprvé pracoval s buzolou a mapou. Ztratit se nikdo nemohl, protože každý z účastníků byl monitorován čipem připevněným na prstě, kterým se odznačil na každé ze 14 kontrol na trase. Trasa vedla lesem přes vrchol na rozhledně Holedná. Nestalo se, že by někdo zcela zabloudil, ale byly týmy, které si své putování neplánovaně protáhly do Jundrova a jejichž výsledný čas byl dvoj- až trojnásobný oproti ostatním. Všichni ale nakonec dorazili do cíle s dobrým pocitem, že to zvládli. 

Pestré odpoledne

Na oběd se školáci vrátili do školy a odpoledne se na Káčata vraceli v doprovodu svých rodičů, prarodičů i sourozenců. Čekalo je další sportování a volná zábava u řeky i u ohně. Po téměř měsíci ve škole to byla výborná příležitost k odreagování, seznamování se a posilování už navázaných vztahů mezi sebou, ale i s učiteli. V celém areálu bylo plno a bylo znát, že všichni dobře baví.

Výhled z rozhledny

Moje stanoviště bylo stejně jako dopoledne na rozhledně Holedná. Tentokrát jsem tam vítala celé rodinné týmy, které se přihlásily do orientačního běhání, a byla radost vidět, jak děti táhly své rodiče do kopce, jak si společné chvíle na trase s mapou a buzolou užívaly. Často se na trase potkalo i několik rodin a bylo na první pohled vidět, že běhají s dobrou náladou. Vyrovnaný byl poměr zúčastněných maminek a tatínků i dědečků. Našli se i tací, kteří si ani nestihli převléct košili z kanceláře a s sebou na Káčata vzali také mladší sourozence ze školky. Také odpoledne se stalo, že občas někdo špatně odbočil, ale všichni se nakonec našli a při slavnostním vyhlašování a rozdávání perníkových medailí se sladkým logem Pramínku nechyběl nikdo.  

Ještě při západu slunce se opékaly poslední špekáčky a přes síť lítalo pár volejbalových balónů. Pak už nezbylo než dokončit nebo přerušit všechny rozhovory, areál uklidit, sbalit si všechny svoje věci a těšit se na další opakování tradice sportovního dne na Káčatech. 

Poděkování

Velké poděkování patří všem dětem i rodičům, kteří se akce zúčastnili i všem, kteří pomáhali s její organizací. Speciální poděkování patří panu Hájkovi, který pro nás zorganizoval a vytyčil orientační běh, bylo skvělé si něco takového vyzkoušet a zažít. Děkujeme také všem, kteří svým dobrovolným startovným / příspěvkem podpořili naši sbírku pro Nadaci Veronica a její projekty zaměřené na obnovu zeleně v Moravské Nové Vsi, která byla v červnu poškozena ničivým tornádem. Vybralo se celkem 3 700 Kč. 

Organizací letošního sportovního dne Pramínek potvrdil své aktivní zapojení do sítě Světových škol. Věříme, že podobné komunitní akce tohoto typu zaměřené na projopování témat globální výchovy a konkrétních zážitků dětí, jejich rodin a širší veřejnosti v terénu bude v budoucnu přibývat. 

Za výstižné fotky z akce děkujeme paní učitelce Adéle Frimlové. K nahlédnutí jsou zde.

Kateřina Bukovjanová, učitelka ZŠ a MŠ Pramínek

Share This