Školička Žabka – oddělení Žabka/ Školička Žabka – oddělení Želvička

Provoz Dětských skupin Pramínek I. a II. při ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s., je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

MPSV ČR umožnilo rodičům dětí předškolního věku začlenění se do pracovního procesu.

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

končí k 31. 8. 2020 projekty

 CZ 03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008318 – ŽABKY

CZ 03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008476ŽELVIČKY

 

 Nové projekty od 1. 9. 2020

CZ 03.1.51/0.0/0.0/ 19_101/0016571 – ŽABKY 

CZ 03.1.51/0.0/0.0/ 19_101/0016572 – ŽELVIČKY

 

 

Oddělení

Chůvy: Dita Francová, Lenka Závišková

Počet dětí: 12

Provoz: 7:00–17:00

Telefon: 773 122 010

Aktuality Žabky 

Chůvy: Dana Gricová, Natália Dvořáková

Počet dětí: 12

Provoz: 7:00–17:00

Telefon: 773 122 012

Aktuality Želvičky 

Aktuality

Želvičky v listopadu a prosinci

V listopadu jsme si vytvořili domeček – Školičku, ve které jsme všichni spolu a hezky si spolu hrajeme. Pak za námi přijel Martin na bílém koni a jeho husy a přinesl nám vydatný sníh. Klouzali jsme se s tetami, stavěli sněhuláka a sněhové kopečky. Trénovali jsme si...

číst více
Přijímání dětí do dětské skupiny Žabka, Želvička

POSTUP PŘIJÍMÁNÍ

 • zápis pro školní rok 2022/2023 probíhá od 7. 2. 2022 do 20. 5. 2022 formou podání Přihlášky do dětské skupiny elektronickou formou na adresu lenka.zaviskova@praminek.cz (formulář je ke stažení v záložce DĚTSKÁ SKUPINA – DOKUMENTY),
 • během měsíce června dostanete informaci o přijetí dítěte do dětské skupiny a termín přijímacího řízení (individuální schůzka),
 • při příjímacím řízení předáte originál Přihlášky, Zprávu o zdravotním stavu dítěte (potvrzené lékařem), Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce (formuláře jsou ke stažení v záložce DĚTSKÁ SKUPINA – DOKUMENTY),
 • Smlouva o poskytování péče v dětské skupině bude zaslána k seznámení emailem a následně se podepisuje při osobním setkání na přijímacím řízení.

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ

 • věk dítěte od 1,5 roku do 3 let
 • pořadí odevzdání přihlášky a podpis smlouvy
 • zdravotní způsobilost dítěte k účasti v dětské skupině
 • povinné pravidelné očkování dítěte,
 • vazba alespoň 1 z rodičů na trh práce (zaměstnání, OSVČ, denní forma studia, evidence na Úřadu práce),
 • celotýdenní, celodenní docházka

 

Další informace Vám rádi poskytneme na telefonu na emailu praminek@praminek.cz

Informace o dětské skupině Žabka, Želvička

 

 • Dětská skupina Žabka je v provozu od 1. 9. 2016, Dětská skupina Želvička od 1. 9. 2018. Jsou zřízeny pro děti předškolního věku od jednoho a půl roku do pěti let. 
 • Odborně vzdělané chůvy zajišťují pro děti podnětné a bezpečné prostředí. Každý rodič při přijetí dítěte obdrží Plán výchovy a péče. Při osobních konzultacích získává informace o vývoji svého dítěte. 
 • Děti tráví část dne na zahradě a na vycházkách, dle pohybové zdatnosti dítěte. Poznávají okolí, přírodu, rozvíjejí smyslové vnímání, pohybovou aktivitu, seznamují se s pohybovými hrami, zdokonalují svoje schopnosti. 
 • Dětské skupiny je možné po předchozí domluvě navštívit v době od 8.00 do 10.00 hodin a předběžně se seznámit se zaměstnanci, prostředím, vybavením. 
 • Okamžitá kapacita zařízení je 12 dětí v jedné dětské skupině. 
 • Děti přijímáme v průběhu celého roku do naplnění okamžité kapacity. 
 • Dítě lze do dětské skupiny umístit na celotýdenní docházku, nebo jen v některých dnech. 
 • Otevírací doba je pondělí až pátek v čase od 7.00 do 17.00 hodin(včetně letních prázdnin). 

            Provozní doba může být omezena v době vánočních svátků nebo v případně jiné nepředvídatelné a  havarijní situace.

 

 

 

Zaměření dětských skupin

V péči o děti se zaměřujeme na rozvoj:

POHYBU (ovládat pohyby svého těla, samostatnost v sebeobsluze, hygiena)

CITU (adaptace, schopnost kontrolovat a řídit své chování i jednání, projevovat radost ze společenství dětí i dospělých)

KOMUNIKACE  (výslovnost, porozumění řeči, hovoří s vrstevníky i dospělými používá gesta, mimiku, řeč těla, zpívá písně, poslouchá hudbu)

SOCIÁLNÍ OBLASTI (schopnost soužití a her s vrstevníky, zdravení, žádání, omluvení se, děkování)

Ceník služeb dětských skupin od 1. 3. 2022

ŠKOLNÉ

 • děti od 1,5 roku do 3 let k 31. 8.                  4 000 Kč/měsíc
 • děti od 3 let                                                    4 500 Kč/měsíc

 Sourozencům je poskytnuta sleva 10 %. 

STRAVNÉ

 • celodenní strava včetně nápojů (přesnídávka, oběd, svačina)        63 Kč

 Platba za stravu se hradí zálohově na účet  27-0435680287/0100 pod přiděleným variabilním symbolem ve výši 1 200 Kč měsíčně.

Stravu lze odhlásit elektronicky na www.strava.cz. Stravné se vyúčtuje 1 x ročně (červenec) a částka za řádně odhlášenou stravu se vrací zpět na účet plátce. 

 

Ceník služeb dětských skupin do 28. 2. 2022

 DÍTĚ OD 2–4 LET VĚKU

Úhrada za 1 pobytový den 300 Kč

Úhrada za celodenní péči 4 600 Kč/měsíc

 

DÍTĚ OD 4–5 LET VĚKU

Úhrada za 1 pobytový den 250 Kč

Úhrada za celodenní péči 4 500 Kč/měsíc

 

Výše částky pro úhradu platby je stanovena  po dovršení stanoveného věku dítěte od dalšího měsíce.

Sourozencům poskytujeme 10% slevu.

Rodiče, kteří podepsali smlouvu o poskytování služeb, převádí poplatky za stravu = přesnídávka, oběd, svačina v částce   600 Kč/měsíc na účet 27-0435680287/0100. (Cena stravy za jeden den je 33 Kč.)

Obědy lze odhlásit elektronicky. Přeplatky za neodebranou stravu se vracejí v období červenec–srpen bezhotovostně na účet plátce.

Na úhradu stravy bude  přidělen přístupový kód a variabilní symbol během července a srpna.

Cena zahrnuje také stravu. Obědy se denně dovážejí, jsou pestré a jídelníček je sestavený dle potřeb předškolních dětí. Vaří se ve školní kuchyni naší základní školy Heyrovského 11, Brno-Bystrc.  Nápoje i svačiny se připravují denně čerstvé v přípravně stravy na Čihadlech 1. Další informace o stravovaní nalezne v dokumentu Vnitřní pravidla.

 

 

 

 

Kalendář

 

 • Dnes

  0

 •  

 •  

 •  

 •  

 • Program

 • Měsíc

 • Týden

 • Den

 • Mřížka

 • Box Grid

 • Mapa

  • Program

  • Měsíc

  • Týden

  • Den

  • Mřížka

  • Box Grid

  • Mapa

  Kalendář
   Kategorie
    Organizátor
     Místo konání

     Zobrazit více

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     Na tento den nemáte žádné události

     Zobrazit více

     Nemáte žádné události pro tento měsíc

     Zobrazit více

     Nemáte žádné události pro tento měsíc

     Nemáte žádné události

     stec_replace_image
     stec_replace_icon

     stec_replace_summary

     stec_replace_desc_short
     0d 0h 0m 0s
     Již proběhlo
     Probíhá

     stec_replace_location

     stec_replace_timespan

    • stec_replace_icon

     stec_replace_summary

     stec_replace_date stec_replace_location

     stec_replace_desc_short

    • Submit an event

     Kliknutím zadejte vlastní událost

     Event Details

     Insert new Organizer

     Jméno

     O

     Contact e-mail

     Odkazy na sociální sítě

     -

     Date & Time

     By day:
     Opakovací mezera:
     Opakování končí dne:
     Date exception:

     Guests & Schedule

     Guest

     Jméno

     O

     Odkazy na sociální sítě

     Časový rozvrh

     Datum a čas

     Jméno

     Ikona

     Color

     Podrobnosti

     Additional Information

     Author Information

    • stec_replace_summary

     Čeká na schválení


    • stec_replace_tags
     Pozván
     stec_replace_icon
     stec_replace_summary stec_replace_short_desc
     Již proběhlo
     Probíhá
     stec_replace_guest_name stec_replace_product_name stec_replace_location stec_replace_date RSVP to Event
     stec_replace_image
     stec_replace_icon
     stec_replace_date_big
     stec_replace_date
     stec_replace_tags
     stec_replace_summary
     stec_replace_short_desc
     • Informace o události

     • Místo konání

     • Program

     • Hosté

     • Účast

     • Předpověď

     • Komentáře

     stec_replace_tags

     stec_replace_summary

     stec_replace_description
     • stec_replace_title
      Organizátor stec_replace_event
      stec_replace_about
      stec_replace_social
     • 0

      days

     • 0

      hours

     • 0

      minutes

     • 0

      seconds

     • Zúčastnit se

     • Odmítnout

     Událost již proběhla

     Událost probíhá

     Přílohy

     Uložit do Google kalendáře

     Místo konání

     stec_replace_location

     Navigovat

     Navigovat

     Nemůžu najít cestu!

     Podrobnosti

     stec_replace_details

     Žádný časový rozvrh

     stec_replace_date stec_replace_time
     stec_replace_title
     stec_replace_desc
     stec_replace_avatar
      stec_replace_social

     stec_replace_name

     stec_replace_about

     Jste pozván/a na tuto událost!
     Places left: 0

     • Zúčastnit se

     • Odmítnout

     • stec_replace_name
       stec_replace_status

      stec_replace_name

      stec_replace_people

     Pro toto místo v současné chvíli nejsou dostupná data

     Zpráva o počasí

     Dnes stec_replace_today_date

     stec_replace_today_icon_div

     stec_replace_current_summary_text

     stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

     Vítr stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

     Vlhkost stec_replace_current_humidity %

     Pocitově stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

     Předpověď

     Datum

     Počasí

     Teplota

     stec_replace_date

     stec_replace_icon_div

     stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

     stec_replace_5days

     Dalších 24 hodin

     Funguje díky Forecast.io

     Galerie

     Dokumenty

     Monitorovací list

     Plán výchovy a péče

     Smlouva s rodinou

     Trh práce

     přihláška do DS Žabka a Želvička

     Etický kodex – Dětská skupina

     Provozní řád – DS

     Zpráva o zdravotním stavu

     Share This