R

Kroužky ZŠ Pramínek

Dětem 1. i 2. stupně ZŠ jsou nabízeny po skončení vyučování v areálu školy kroužky a další zájmová činnost. 

Přihlašování na kroužky probíhá elektronicky.  

Závazné přihlášení do kroužku na e-mail magda.meznikova@praminek.cz od 1. 6. do 15. 6. 2020. O přijetí rozhoduje pořadí doručených žádostí. 

Zahájení kroužků

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a zájmu zachování zdraví dětí a našich pedagogů 

  • v 1. pololetí nebudou realizovány žádné kroužky, protože v nich dochází k promíchání dětí napříč všemi třídami, přihlášení do kroužků platí pro 2. pololetí (aktuální seznam dětí bude zveřejněn v lednu),
  • kroužky Hudby budou realizovány dle rozpisu (jedná se o individuální výuku, děti se zde nemíchají), v případě onemocnění lektora nebo uzavření školy není v našich silách zajistit náhradu, a proto budou platby za neuskutečněné lekce vráceny.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Písemná přihláška je ke stažení zde a bude se předávat až v prvním týdnu nového školního roku vychovatelce ŠD nebo třídní učitelce.

 Ve školním roce 2020/2021 nebude probíhat výuka hry na kytaru a výtvarný kroužek.

Vzhledem k velkému zájmu o kroužek „Laskominy“ budou přednostně přijaty děti, které tento kroužek ještě nenavštěvovaly.

 Termín platby kroužku za 1. pololetí je do 30. 9. 2020, termín platby kroužku za 2. pololetí je do 28. 2. 2021. Platbu provádějte na stejný účet, jako platíte školné. Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení, jméno dítěte a název kroužku. 

 

Keramika (1.–5. třída)

lektor: Ing. Bc. Alena Bradáčová
čas: 13:30–15:00 hod.
cena: 1 200 Kč/pololetí

Anotace: Záměrem kroužku je rozvíjet přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření a
fantazii. V kroužku se děti seznamují s různými druhy keramických hlín a jejich správnými
technikami zpracování. Své výrobky si po prvním výpalu – přežehu zdobí engobami,
glazurami a popř. skleněnými střepy.

 

Kutilové (1.–4. třída)

lektor: Lucie Dvořáčková
čas: 13:30–15:00
cena: 1 200 Kč/pololetí

Anotace: Záměrem kroužku je rozvoj fantazie, trpělivosti a zručnosti. Děti si vyzkouší různé výtvarné techniky jako je malba temperovými barvami, tuší, tvorba ze sádry, malování klovatinou atd. Seznámí se s různorodým materiálem, s kombinováním technik a současně se zdokonalí v práci s nůžkami, lepidlem. Odměnou jim bude radost z vlastnoručně vyrobených výrobků.

 

Hra na klavír

lektor: Lukáš Fendrych
čas: 13:00–17:00
cena: 30 min/týden, 2 000 Kč/pololetí

 

Florbal (2.–5. třída)

lektor: Ing. Jakub Neisner
čas: 15:00–16:30
cena: 800 Kč/pololetí
výuka probíhá v sokolovně

Anotace: Kroužek je určen všem dětem, které zajímá florbal. Kroužek je veden zábavnou a nenásilnou formou a je rozdělen na část průpravnou a hrací. V průpravné části je kladen důraz na seznámení se s pravidly, cvičení na koordinaci, vedení míčku a správné držení hole. Hrací
část se zaměřuje na rozvoj týmového a strategického myšlení.

Španělština (1.–5. třída)

lektor: Mgr. Michaela Hrubá
čas: 13:15–14:00 hod.
cena: 1 100 Kč/pololetí

 

Keramika (1.–6. třída)

lektor: Mgr. Dagmar Rašovská
čas: 15:00–16:30
cena: 1 200 Kč/pololetí

Anotace: Záměrem kroužku je rozvíjet přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření a
fantazii. V kroužku se děti seznamují s různými druhy keramických hlín a jejich správnými
technikami zpracování. Své výrobky si po prvním výpalu – přežehu zdobí engobami,
glazurami a popř. skleněnými střepy.

 

Hra na flétnu, bicí

lektor: Mgr. Josef Havelka
čas: 13:00–17:00
cena: 30 min/týden, 2 000 Kč/pololetí

 

Angličtina – kombinace Cambridge angličtiny pro děti a praktické angličtiny pro přežití

Jazyková škola Zity Novákové – Learn by Enjoying

Starters (3.–4. třída)
čas: 14:00–15:00

Moovers (5.–6. třída)
čas: 15:00–16:00

cena: 250 Kč/ 60 min. za dítě, učebnice není zahrnuta v ceně

Lektoruje Zita Nováková.

Výuka probíhá v ZŠ Pramínek.

Anotace: Zajištěny malé skupiny v počtu 4-6 dětí, obsahem kurzů je angličtina kombinovaná s Cambridge angličtinou, vše vedeno komunikativní metodou. Ukázková hodina je zdarma.

Začátek kurzů – polovina září 2020, konec kurzů – začátek června 2021, akademický rok rozdělen do dvou pololetí.

V ceně kurzů jsou 2 předtestování na dětské Cambridge zkoušky (po domluvě se konají mimo dobu kurzu), zvýhodněná cena dětské zkoušky Cambridge, ale také jakákoli podpora ze strany lektorky – Zity Novákové – zvýhodněné ceny ostatních akcí, přechod na online výuku bez problémů ihned, konzultace a metodické rady rodičům, poskytování materiálů dětem navíc a další.

V případě zájmu registrujte dítě přes webový formulář na:

https://www.zitanovakova.cz/anglictina-pro-deti/

Další info na:https://www.zitanovakova.cz/

 

Deskové hry (1.–5. třída)

lektor: Ing. Jakub Neisner
čas: 13:30–15:00 hod.
cena: hrazeno z projektu SBOŠ

Anotace: Kroužek deskových her se zaměřuje na hraní a objevování moderních her známých i méně známých, komplexních i jednodušších, které u dětí rozvíjejí kooperativní a strategické
myšlení. První pololetí je věnováno spíše hraní několika her zvolených pro městský turnaj
brněnských škol. Druhé pololetí se hrají hry nejrůznějšího typu. Kroužek je také otevřen
herním tipům, nápadům a přineseným hrám od dětí.

 

Laskominy (2.–5. třída)

lektor: BcKlára Hálová
čas: 13:30–15:00
cena: 1 200 Kč/pololetí

Anotace: Laskominy, aneb pramínkovské cukrářství zahajuje provoz. Láska k pečení a vaření
podmínkou. Týden co týden budeme společně vytvářet dobroty nevídaných chutí, vůní a
tvarů. Povídání o potravinách, jejich původu, zpracování, nákupu a ceně je neoddělitelnou
součástí.

 

Hra na flétnu, bicí

lektor: Mgr. Josef Havelka
čas: 12:30–17:00
cena: 30 min/týden, 2 000 Kč/pololetí

 

Školní časopis (5.–9. třída)

lektor: Mgr. Kateřina Bukovjanová
čas: 14:00–15:30
cena: hrazeno z projektu

Anotace: V kroužku se seznámíme se základy redakční práce, vyzkoušíme si psát různé formáty článků a prakticky si osaháme všechny role nezbytné k tomu, aby časopis mohl vyjít – od grafika, přes editora až po šéfredaktora a jeho zástupce. Kroužek je určen zejména těm, kteří rádi tvoří, píší anebo je jen baví přemýšlet a klást otázky. 

Stabil

Taneční studio Zity Čechové

Začátečníci (1.–5. třída)
čas: 14:00–15:00
cena: 1 200 Kč/pololetí

Mírně pokročilí (1.–5. třída)
čas: 15:00–16:00
cena: 1 200 Kč/pololetí

výuka probíhá v jídelně ZŠ Pramínek

Sportovní hry (1.–3. třída)

lektor: Mgr. Jolana Tejkalová
čas: 13:30–15:00 hod.
cena: 800 Kč/pololetí

Anotace: Jádrem všestranně zaměřeného kroužku jsou sportovně pohybové aktivity v různých
podobách. Cílem je nabídnout dětem zábavné a pestré aktivity zahrnující míčové hry, týmové
hry, koordinační cvičení a atletické či gymnastické prvky. Pozornost je věnována kooperaci a
týmové spolupráci. Kroužek probíhá venku či uvnitř dle počasí a zvolených aktivit. Jednou do
měsíce se může konat speciální akce (např. návštěva lezeckého centra).

 

Kreativ (4.–7. třída)

lektor: Bc. Lucie Hálová
čas: 13:30–15:00 hod.
cena: 1 200 Kč/pololetí

Anotace: Probudíme v sobě kreativitu. Budeme střídat vaření a pečení s výrobou praktických věcí do domácnosti. Naučíme se vyrobit dárek pro všechny své blízké.

 

Píditelé (2.–5. třída)

lektor: Mgr. Milica Vojtíšková
čas: 14:00–15:30 hod.
cena: 1 200 Kč/pololetí

Anotace: Přírodovědný kroužek pro žáky 2.–5. třídy. Máš rád přírodu a chceš proniknout do jejich tajů? Chceš poznat, kdo prošel lesní stezkou jen podle stop a bobků, které po sobě zanechal? Rád voníš a ochutnáváš, co nám příroda kolem nás nabízí? Pak je tento kroužek přesně pro Tebe. Společně budeme odhalovat tajemství přírody a poznávat zákony, které v ní platí, ale také vařit a vyrábět z darů, které nám příroda poskytuje. Z malých píditelů na začátku školního roku vyrostou postupně malí přírodovědci, kteří se formou her a kativit o přírodě dozví víc, než leckterý dospělý.

 

Hra na klavír

lektor: Kateřina Karzelova
čas: 13:00–17:00
cena: 30 min/týden, 2 000 Kč/pololetí

 

Jóga (1.–5. třída)

Aerobic studio Petry Moulové

čas: 14:00–15:00

výuka probíha v jídelně ZŠ Pramínek

Cena: 

1. pololetí: 10. 9. 2020 – 28. 1. 2021  – 1 980 Kč

2. pololetí 4. 2. 2021–17. 6. 2021  – 1 980 Kč

Anotace: 

Hravé cvičení jógy, které bude dětem přinášet POHYB, RADOST a SEBEVĚDOMÍ.

  • učíme se jógové pozice formou her, správně využívat svůj dech
  • hrajeme hry, rozvíjíme fantazii, skáčeme, běháme, smějeme se
  • učíme se respektovat jeden druhého a sebe sama
  • používáme pestré metodické pomůcky, Lali jógy, různé rekvizity
  • v letních měsících cvičíme s dětmi na školní zahradě

Přihlášky a informace: Petra Moudrá, SUNFIT studio, www.sunfit.cz mobil: 603 918 142, e-mail: petra@sunfit.cz

Hra na klavír

lektor: Lukáš Fendrych
čas: 13:00–17:00
cena: 30 min/týden, 2 000 Kč/pololetí

 

Hra na klavír

lektor: Kateřina Karzelova
čas: 13:00–17:00
cena: 30 min/týden, 2 000 Kč/pololetí

 

Hra na kytaru

lektor: Janko Petráš
čas: 13:00–17:00
cena: 30 min/týden, 1 500 Kč/pololetí

R

Kroužky MŠ Pramínek

Přihlašování do kroužků bude spuštěno od 14. 9. 2020, konec přihlašování je 17. 9. 2020. Rozhodující je pořadí doručených přihlášek. Přihlášení se realizuje prostřednictvím zprávy na e-mail: praminek@praminek.cz. Po potvrzovacím e-mailu se odevzdává písemná přihláška třídním učitelkám.  Přihláška do zájmového kroužku zde.
 
Výuka kroužků začíná 5. 10. 2020 a končí 25. 6. 2021.

 

Termín platby kroužku za 1. pololetí je do 30. 9. 2020, termín platby za 2. pololetí je 26. 2. 2021. Platbu provádějte po obdržení potvrzovacího e-mailu o přihlášení na účet školy 27-0435680287/0100. Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení, jméno dítěte a název kroužku.

Keramika 

lektor: Ing. Bc. Alena Bradáčová
čas: 15:15–16:45 hod.
cena: 1 200 Kč/pololetí

Kapacita 8 dětí.

Lektorka vyzvedává děti ve třídě MŠ a převádí je do keramické dílny v ZŠ (třída naproti brance Heyrovského 13). Děti je možné si vyzvednout v 16:45 hodin před dílnou (v šatně s rouškou), lektorka má od učitelek MŠ podklady, kdo dítě vyzvedává. Ostatní děti lektorka převádí do MŠ, kde jsou od přibližně 16:55 hodin.

S sebou: batůžek se zástěrkou nebo starým tričkem a přezůvky.

Nabídka kroužku KERAMIKA platí pro děti, které k 1. 9. 2020 dovršily 4 let.

 

Tanečky

lektor: Mgr. Milica Vojtíšková
čas: 14:30–15:15
Přihlašování a platba přímo na: milica@centrum.cz

Předškolák

lektor: Mgr. Adéla Frimlová
čas: 14:15–15:00 hod.
cena: 1 000 Kč/pololetí

 Kapacita 10 dětí.

Anotace: Přípravný program pro děti předškolního věku, zaměřený na rozvoj všech oblastí potřebných ke zvládnutí  požadovaného trivia na základní škole  – čtení, psaní, počítání. Do přípravy jsou zařazovány úkoly, které rozvíjejí grafomotoriku, předčíselné představy, zrakovou a sluchovou diferenciaci, analýzu a syntézu.

Angličtina

Lektor: Mgr. Adéla Frimlová
čas: 15:15–16:00 hod.
cena: 1 000 Kč/pololetí

Kapacita 8–10 dětí.

Výuka probíhá metodou TPR (Total Physical Response). Základem této metody je postup podobný tomu, jakým se jedinec učí mateřskému jazyku. Z počátku tedy není od dětí očekávána přímá konverzace, ale spíše schopnost reagovat na pokyny doprovázené gesty. Veškerá interakce je provázena hrami a poutavými písničkami, které děti motivují k samostatné práci s jazykem. Lekce probíhá výhradně v anglickém jazyce, aby děti mohly absorbovat všechny nové poznatky a následně díky zrcadlovému efektu relativně spontánně začít komunikovat v novém jazyce.

 

Galerie

Dokumenty

ZŠ - Anotace Kroužků

ZŠ - Přihláška do kroužku

ZŠ - Rozvrh kroužků

MŠ - Přihláška do kroužků

Share This