IX.A

Výlet do vesmíru

Dne 19.5. navštívila škola Pramínek Hvězdárnu v Brně. Šli jsme na film o měření vzdálenosti hvězd. Před začátkem filmu nám pán, který tam pracoval, udělal 15minutovou přednášku o souhvězdí. Souhvězdí nám byla i ukázána a nás to připravilo na výlet do vesmíru. Ve filmu...

Devátá třída na hvězdárně

V nedávné době jsme s 9. třídou navštívili v rámci probírané Astronomie hvězdárnu a planetárium v Brně. V digitáriu jsme viděli školní pořad o historii poznávání vesmíru. Zopakovali jsme si názvy hvězd a souhvězdí, zjistili jsme, jak lze měřit vzdálenost hvězd,...

Výtvarná soutěž „Dva roky prázdnin“

V září jsme se zapojili i do výtvarné soutěže „Dva roky prázdnin“, kterou vyhlásil Výtvarný ateliér SPŠ a VOŠ Brno, Sokolská. V rámci předmětů dílny a ateliér vznikly krásné práce, které byly odevzdány zadavateli soutěže. Teď už jen čekáme na vyhlášení. Andrea...

Hýbejte se s Teribearem

Od 10. září 2020 se účastníme jako třída akce Hýbejte se s Teribearem. Paní učitelka nás zaregistrovala do sekce pro školy, dětské domovy a sportovní kluby. Naším úkolem, který jsme již splnili, bylo vyrazit se třídou na procházku. Vyrazili jsme společně na hřiště...

Sportovní den na minigolfu

V pátek 4. 9. 2020 jsme vyrazili společně se šestou třídou na Brněnskou přehradu na hřiště pro minigolf. Na počátku jsme se seznámili s pravidly minigolfu a dostali jsme zapůjčené hole a míčky. Všichni zvládli celé hřiště, které má 18 drah.  Andrea...

Adaptační den na Brněnské přehradě

V letošním roce jsme vzhledem k opatřením neodjeli jako v loňském roce na adaptační pobyt. Vícedenní pobyt druhého stupně nahradila jednodenní akce dne 3. září na Brněnské přehradě. Všichni žáci druhého stupně se rozdělili do týmů a plnili zadané úkoly z oblasti...

Vraťme život do zahrady – začínáme

Osmáci se zapojili do žákovské kampaně společnosti ARPOK o.p.s. Název naší kampaně je Vraťme život do zahrady. Cíl kampaně/projektu: Jak je již uvedeno v názvu, chceme vrátit život do školní zahrady. Cíle projektu máme tři: I. Vrátit život do školní zahrady...