Základní škola Pramínek

Základní škola Pramínek funguje od 1. 9. 1998. Vzdělávání probíhá podle programu Začít spolu.

   Aktuality

   Vídeň za odměnu

   Čtvrťáci – dvacet čtyři fajn dětí, které nepokazí žádnou legraci. Vzájemně jsou ochotni si pomáhat a držet při sobě. Zdědila jsem je v březnu a moje dočasné opatrovnictví končí v červnu.  Jejich druhá i třetí třída byly poznamenány covidem a opatřeními...

   číst více

   Výlet do vesmíru

   Dne 19.5. navštívila škola Pramínek Hvězdárnu v Brně. Šli jsme na film o měření vzdálenosti hvězd. Před začátkem filmu nám pán, který tam pracoval, udělal 15minutovou přednášku o souhvězdí. Souhvězdí nám byla i ukázána a nás to připravilo na výlet do vesmíru. Ve filmu...

   číst více

   Vídeň za odměnu

   Čtvrťáci – dvacet čtyři fajn dětí, které nepokazí žádnou legraci. Vzájemně jsou ochotni si pomáhat a držet při sobě. Zdědila jsem je v březnu a moje dočasné opatrovnictví končí v červnu.  Jejich druhá i třetí třída byly poznamenány covidem a opatřeními...

   číst více

   Výlet do vesmíru

   Dne 19.5. navštívila škola Pramínek Hvězdárnu v Brně. Šli jsme na film o měření vzdálenosti hvězd. Před začátkem filmu nám pán, který tam pracoval, udělal 15minutovou přednášku o souhvězdí. Souhvězdí nám byla i ukázána a nás to připravilo na výlet do vesmíru. Ve filmu...

   číst více

   Exkurze do Prahy očima páťáků

   Nalezený deník Našel jsem nějaký deník a chci vám přečíst, co je v něm napsáno. Je z mého mládí, kdy mi ještě bylo 11 let, ale teď už mi je 71 let. A nadpis je Exkurze do Prahy. V pondělí 16. 5. 2022 jsme měli sraz v 8:00 a odjezd vlaku v 10:09. Jeli jsme společností...

   číst více

   Třídy

   Motto školního roku 2021/2022: „Nohama na zemi“ 

   Projekt: 

   Třídní učitelka: Mgr. Hana Hložková

   Asistentka pedagoga: Lenka Morávková

   Umístění třídy: budova Heyrovského 11, vchod A2, plánek zde

   Rozvrh hodin zde

   Aktuality z I.A

    

   Motto školního roku 2021/2022: „Nohama na zemi“ 

   Projekt: 

   Třídní učitelka: Ing. et Mgr. Renata Štíbalová

   Asistentka pedagoga: Kateřina Horáková

   Školní asistentka: Mgr. Kateřina Bukovjanová

   Umístění třídy: budova Heyrovského 13, vchod B1, plánek zde

   Rozvrh hodin zde

   Aktuality z II.A

    

    

   Motto školního roku 2021/2022: „Nohama na zemi“ 

   Projekt: 

   Třídní učitelka: Mgr. Markéta Hulánová

   Asistentka pedagoga: Bc. Klára Hálová

   Umístění třídy: budova Heyrovského 13, vchod B1, plánek zde

   Rozvrh hodin zde

   Aktuality z III.A

    

   Motto školního roku 2021/2022: „Nohama na zemi“ 

   Projekt: 

   Třídní učitelka: Mgr. Monika Jašková

   Asistentka pedagoga: Petra Vaculová

   Asistentka pedagoga: Mgr. Mária Kristenová

   Umístění třídy: budova Heyrovského 11, vchod A4, plánek zde

   Rozvrh hodin zde

   Aktuality z IV.A

    

   Motto školního roku 2021/2022: „Nohama na zemi“ 

    Projekt: 

   Třídní učitelka: Mgr. Martina Pazderková
   Asistentka pedagoga: Mgr. Petra Černá

   Umístění třídy: budova Heyrovského 11, vchod A1, plánek zde

   Rozvrh hodin zde

   Aktuality z V.A

   Motto školního roku 2021/2022: „Nohama na zemi“ 

   Projekt: 

   Třídní učitelka: PhDr. Andrea Kousalová

   Asistentka pedagoga: Bc. Lucie Hálová

   Umístění třídy: budova Heyrovského 13, vchod B4, plánek zde

   Rozvrh hodin zde

   Aktuality z VI.A

   Motto školního roku 2021/2022: „Nohama na zemi“ 

    Projekt: 

   Třídní učitelka: Mgr. Dagmar Rašovská

   Asistentka pedagoga: Ing. Michala Šemorová

   Umístění třídy: budova Heyrovského 13, vchod B3, plánek zde

   Rozvrh hodin zde

   Aktuality z VII.A

   Motto školního roku 2021/2022: „Nohama na zemi“ 

    Projekt: 

   Třídní učitelka: Mgr. Markéta Kyloušková, Ph.D

   Asistent pedagoga: Ing. Jakub Niesner

   Umístění třídy: budova Heyrovského 13, vchod B2, plánek zde

   Rozvrh hodin zde

   Aktuality z VIII.A

   Motto školního roku 2021/2022: „Nohama na zemi“ 

    Projekt: 

   Třídní učitelka: Mgr. Michaela Hrubá

   Asistentka pedagoga: Kamila Smetková

   Asistentka pedagoga: Lucie Kadlecová, DiS.

   Umístění třídy: budova Heyrovského 13, vchod B2, plánek zde

   Rozvrh hodin zde

   Aktuality z IX.A

    

   Družina

   1. Oddělení – Heyrovského 13
   II. třída: 12.15–16.00
   Vychovatelka:
   Jana Menšíková  

   • tel.: 773 899 615

   2. oddělení – Heyrovského 13
   III. třída: 12.15–15.30
   Vychovatelka: Bc. Klára Hálová

   1. oddělení – Heyrovského 11
    IV.  třída: 12.15–15.30
    Vychovatelka: Mgr. Magda Mezníková
   1. oddělení – Heyrovského 11
    I. třída a V.A: 12:15–17:00
    Vychovatelka: Lucie Dvořáčková,
    tel.: 773 899 611

   Ranní družina
   Pro budovu Heyrovského 11: 7.00–7.40

   prostory 1. třídy
   Vychovatelka: Mgr. Magda Mezníková

    

   Odpolední družina
   Pro budovu Heyrovského 11: 15:30–17:00

   prostory 5. třídy
   Vychovatelka: Lucie Dvořáčková

   • tel.: 773 899 611

   Pro budovu Heyrovského 13: 15:30–17:00
   p
   rostory 2. třídy

   Vychovatelka: Jana Menšíková

   • tel.: 773 899 615
   Charakteristika a principy školy
   • 1.–9. ročník, počet žáků ve třídě v rozmezí 20–22 dětí
   • individuální přístup k dětem 
   • plánování v projektech
   • rozvíjení různých typů inteligence
   • neformální spolupráce s rodinou
   • integrace dětí mimořádně nadaných, se zdravotním postižením i různých etnik
   • chápání změn a vyrovnání se snimi
   • slovní hodnocení
   • bezpečné prostředí
   Základní pilíře programu
   • volba činnosti v centrech aktivit
   • plánování, cílené plnění zvolených úkolů
   • vedení dětí k samostatnému rozhodování (možnost volby a převzetí odpovědnosti)
   • prožití úspěchů a ocenění
   • sestavení vzdělávacího plánu ve spolupráci s rodiči
   • nabídka různých forem spolupráce s rodinou
   • hodnoticí portfolio s pokroky dítěte
   • vlastní pracovní tempo
   • spolupráce v týmech
   Vybavení školy
   • Jednotlivé třídy jsou uspořádány do center aktivit. Ve třídě mají žáci k dispozici pomůcky v otevřených nebo lehce přístupných skříňkách. Využít je může každý žák. Vybavení center aktivit je průběžně doplňováno a obnovováno. Hrazeno je především z prostředků školného a částečně z darů.

    V každé třídě je prostor pro společná setkání. Třídy jsou vybaveny dataprojektory a flipchartem. Stěny tříd i přilehlých prostor slouží k prezentaci výsledků individuální, skupinové a společné práce žáků.

    V každé třídě jsou rodičům celoročně dostupné učební plány, plán spolupráce s rodinou, jídelníček, zápisy z třídních schůzek, Řád školy.

   Školská rada

   Školská rada ZŠ a MŠ Pramínek, o. p. s.

   ·         předseda:  Ing. Petr Dostál

   ·         členové:     Mgr. Michaela Hrubá, Barbora Staffa

   Kontakt: skolska.rada@praminek.cz

   Zápisy z jednání školské rady:

   21. 9. 2021,

   1. 6. 2021, 

   1. 10. 2020, 

   12. 6. 2020,

   5. 3. 2020, 

   5. 9. 2019, 

   21. 3. 2019, 

   29. 8. 2018, 

   6. 3. 2017

    

   Organizace školního roku

   Zahájení školního roku 2021/2022  středa 1. září 2021

   Podzimní prázdniny středa 27. října a pátek 29. října 2021

   Vánoční prázdniny od čtvrtka 23. prosince 2021 do neděle 2. ledna 2022

   Vydání pololetního vysvědčení pondělí 31. ledna 2022

   Pololetní prázdniny pátek 4. února 2022

   Jarní prázdniny od pondělí 7. března do neděle 13. března 2022

   Zápis do 1. třídy ZŠ  úterý 5. dubna a středa 6. dubna 2022

   Velikonoční prázdniny čtvrtek 14. dubna 2022

   Zápis do MŠ  úterý 3. května a středa 4. května 2022

   Vydání vysvědčení čtvrtek 30. června 2022

   Hlavní prázdniny od pátku 1. července do středy 31. srpna 2022

   Zahájení školního roku 2022/2023 čtvrtek 1. září 2022

    

   Státní svátky: úterý 28. září 2021, středa 17. listopad 2021, pátek 15. duben 2022, pondělí 18. duben 2022, neděle 1. květen 2022, neděle 8. květen 2022

    

   Ředitelské volno: pondělí 27. září 2021, pondělí 25. říjen 2021, úterý 26. říjen 2021, středa 22. prosinec 2021, pondělí 2. květen 2022

   Přestup do 6. třídy ZŠ

   NABÍZÍME:

   • individuální vzdělávací plán rozvoje – rozvíjení schopností, nadání
   • kvalitní přípravu na pokračování ve vzdělávání na středních školách bez stresu, rivality a šikany
   • inkluzi žáků mimořádně nadaných i se zdravotním postižením
   • zájmovou činnost
   • volitelné předměty
   • vyučujeme AJ od 1. třídy, od 6. třídy další  cizí jazyk – španělský a německý
   • nižší počet žáků (do 20 zapsaných)
   • neformální spolupráce s rodinou
   • projektové vzdělávání
   • integrace vzdělávacích předmětů do logických celků
    • přírodověda (integrace matematiky, fyziky, chemie, biologie, polytechnické výchovy, kontakt s přírodou )
    • jazyky (integrace dějepisu, zeměpisu, jazyků)

   Školné: 2 400 Kč/ měsíčně

   V případě zájmu o přestup do 6. třídy ZŠ Pramínek, kontaktujte prosím ředitelku školy – Helenu Hlouchovou: e-mail: praminek@praminek.cz, tel.: 546 221 559, 773 899 655.

   Žádosti o přestup je možné zasílat e-mailem do konce června daného školního roku.

    

   Fakultní škola

   V září 2008 škola získala statut fakultní škola MU v Brně. Studenti pedagogické fakulty  absolvují náslechy, souvislou pedagogickou praxi i průběžnou praxi. Časté jsou i návštěvy pedagogů ve vyučování. 

   Ve škole je rovněž realizována praxe studentů středních a vyšších odborných škol.

    

    

     

    Světová škola

    Od roku 2019 získal Pramínek titul Světová škola, který zaštiťuje Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a který potvrzuje, že globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy a že se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě.

     Zápis do 1. třídy ZŠ ve šk. roce 2022/23

     Zápis do 1. třídy školního roku 2022/23 se uskuteční v úterý 5. dubna a ve středu 6. dubna 2022 od 13.00 do 17.00 hodin v budově ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s., Heyrovského 11, Brno-Bystrc, v 5. třídě.

     Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

     ·         do datové schránky školy,

     ·         e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,

     ·         poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

     ·         osobním podáním ve škole.

     Na zápis do 1. třídy je potřeba rezervovat si termín na adrese praminek@praminek.cz.  Rezervace je možná od 1. 3. 2022.

     Kritéria pro přijímání žáků

     • Dovršení šesti let k 31. 8. 2022.
     • Kapacita třídy je 22 žáků. Přednostně jsou přijímány děti, které docházely do MŠ Pramínek, nebo mají staršího sourozence, který již do ZŠ dochází.
     • V ostatních případech se při rozhodování o přijetí zohlední principy programu Začít spolu, se kterými ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s. pracuje a sdílení pedagogických přístupů.

      

     Postup

     1. Vyplnit žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
     2. Při zápise proběhne formální část (předání dokumentů, přidělení registračního čísla, předání informací zákonným zástupcům) a motivační část (aktivity a rozhovor
      s dítětem, orientační posouzení připravenosti dítěte na vstup do školy – max. 15 minut). Informace pro rodiče o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do školy,
      jsou uvedeny v dokumentu DESATERO PRO RODIČE.
     3. Do 30 dnů ode dne zápisu rozhodne ředitelka školy o přijetí/nepřijetí dítěte k povinné školní docházce. Seznam bude zveřejněn na www.praminek.cz v záložce ÚŘEDNÍ
      DESKA – Seznam přijatých/nepřijatých uchazečů a v písemné formě také u vstupu do 5. třídy.
     4. Po zveřejnění seznamu si zákonný zástupce vyzvedne v daném termínu písemné „Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání“ a zároveň v případě
      přijetí bude uzavřena „Smlouva o poskytování základního vzdělávání“.
     5. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad povinné školní docházky svého dítěte, doloží: písemnou žádost o odklad, doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. To vše nejpozději do 30. 4. 2022.

      

     K zápisu přinese zákonný zástupce:

     A. Žádost o přijetí dítěte
     • dokument ŽÁDOST O PŘIJETÍ
     • rodný list
     • občanský průkaz zákonného zástupce
     • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno
     • motivační dopis zdůvodňující výběr naší školy a popisující Vaše očekávání – krátce představte svoji rodinu a Vašeho předškoláka, co očekáváte od školy, proč si myslíte,
     že bude ZŠ Pramínek vyhovovat Vašemu dítěti, co byste mohli škole v rámci spolupráce nabídnout, jak se projevuje Váš zájem o inovativní vzdělávání

     B. Žádost o odklad povinné školní docházky
     • dokument ŽÁDOST O ODKLAD
     • rodný list
     • doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra k odkladu povinné školní docházky
     • doporučení ošetřujícího lékaře k odkladu povinné školní docházky

     Při zápise zákonný zástupce oznámí, do které spádové školy dle trvalého bydliště dítě patří. Seznam škol a spádových ulic je k dispozici na: https://zapisdozs.brno.cz/dulezite-informace/spadove-obvody.

     Kalendář

      

     • Dnes

      0

     •  

     •  

     •  

     •  

     • Program

     • Měsíc

     • Týden

     • Den

     • Mřížka

     • Box Grid

     • Mapa

      • Program

      • Měsíc

      • Týden

      • Den

      • Mřížka

      • Box Grid

      • Mapa

      Kalendář
       Kategorie
        Organizátor
         Místo konání

         Zobrazit více

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         Na tento den nemáte žádné události

         Zobrazit více

         Nemáte žádné události pro tento měsíc

         Zobrazit více

         Nemáte žádné události pro tento měsíc

         Nemáte žádné události

         stec_replace_image
         stec_replace_icon

         stec_replace_summary

         stec_replace_desc_short
         0d 0h 0m 0s
         Již proběhlo
         Probíhá

         stec_replace_location

         stec_replace_timespan

        • stec_replace_icon

         stec_replace_summary

         stec_replace_date stec_replace_location

         stec_replace_desc_short

        • Submit an event

         Kliknutím zadejte vlastní událost

         Event Details

         Insert new Organizer

         Jméno

         O

         Contact e-mail

         Odkazy na sociální sítě

         -

         Date & Time

         By day:
         Opakovací mezera:
         Opakování končí dne:
         Date exception:

         Guests & Schedule

         Guest

         Jméno

         O

         Odkazy na sociální sítě

         Časový rozvrh

         Datum a čas

         Jméno

         Ikona

         Color

         Podrobnosti

         Additional Information

         Author Information

        • stec_replace_summary

         Čeká na schválení


        • stec_replace_tags
         Pozván
         stec_replace_icon
         stec_replace_summary stec_replace_short_desc
         Již proběhlo
         Probíhá
         stec_replace_guest_name stec_replace_product_name stec_replace_location stec_replace_date RSVP to Event
         stec_replace_image
         stec_replace_icon
         stec_replace_date_big
         stec_replace_date
         stec_replace_tags
         stec_replace_summary
         stec_replace_short_desc
         • Informace o události

         • Místo konání

         • Program

         • Hosté

         • Účast

         • Předpověď

         • Komentáře

         stec_replace_tags

         stec_replace_summary

         stec_replace_description
         • stec_replace_title
          Organizátor stec_replace_event
          stec_replace_about
          stec_replace_social
         • 0

          days

         • 0

          hours

         • 0

          minutes

         • 0

          seconds

         • Zúčastnit se

         • Odmítnout

         Událost již proběhla

         Událost probíhá

         Přílohy

         Uložit do Google kalendáře

         Místo konání

         stec_replace_location

         Navigovat

         Navigovat

         Nemůžu najít cestu!

         Podrobnosti

         stec_replace_details

         Žádný časový rozvrh

         stec_replace_date stec_replace_time
         stec_replace_title
         stec_replace_desc
         stec_replace_avatar
          stec_replace_social

         stec_replace_name

         stec_replace_about

         Jste pozván/a na tuto událost!
         Places left: 0

         • Zúčastnit se

         • Odmítnout

         • stec_replace_name
           stec_replace_status

          stec_replace_name

          stec_replace_people

         Pro toto místo v současné chvíli nejsou dostupná data

         Zpráva o počasí

         Dnes stec_replace_today_date

         stec_replace_today_icon_div

         stec_replace_current_summary_text

         stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

         Vítr stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

         Vlhkost stec_replace_current_humidity %

         Pocitově stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

         Předpověď

         Datum

         Počasí

         Teplota

         stec_replace_date

         stec_replace_icon_div

         stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

         stec_replace_5days

         Dalších 24 hodin

         Funguje díky Forecast.io

         Galerie

         Dokumenty

         Školní řád

         Pravidla Hodnocení

         Školní vzdělávací program

         Minimální preventivní program

         Žádost o přijetí

         žádost o přestup

         Žádost o uvolnění

         Žádost o odhlášení

         Žádost o odklad

         Řád školní družiny

         ŠVP - družina

         Desatero pro rodiče

         zápis do 1. třídy 2022/23

         Orientační Plány školy

         Školní řád - DODATEK Č. 1

         ŠŘ - příloha Covid-19

         GDPR

         INFORMAČNÍ MEMORANDUM

         POVINNOST COVID TESTOVÁNÍ

         ZPRACOVÁNÍ GDPR COVID ŽÁCI

         ZPRACOVÁNÍ GDPR COVID ZAMĚSTNANEC

         Share This