Dětská Skupina

Želvičky v květnu a červnu

V květnu jsme opět my chůvy přivítaly dětičky v tematicky nazdobené třídě a všichni jsme pokračovali  v aktivitách z předchozích měsíců. Mnohé činnosti byly díky teplému počasí organizovány již venku. Stavěli jsme hrady z písku, kopali poklad, seli semínka, sázeli...

Želvičky začátkem roku 2021

Setkávání s dětmi probíhalo v novém roce 2021 pouze v lednu a únoru. Při hrách ve třídě jsme společně počítali, pojmenovávali předměty i činnosti. Dětem jsme zpívaly, byly zařazeny i hudebně poslechové činnosti. Vyprávění pohádek bylo doprovázeno maňásky i obrázky,...