Měsíc: Červen 2020

Želvičky začátkem roku 2021

Setkávání s dětmi probíhalo v novém roce 2021 pouze v lednu a únoru. Při hrách ve třídě jsme společně počítali, pojmenovávali předměty i činnosti. Dětem jsme zpívaly, byly zařazeny i hudebně poslechové činnosti. Vyprávění pohádek bylo doprovázeno maňásky i obrázky,...

Staň se hrdinou matky Země

Pandemie koronaviru nám v loňském roce zabránila zorganizovat v rámci Světové školy místní venkovní akci se zapojením široké veřejnosti, proto jsme se letos rozhodli uspořádat s dětmi 1. stupně alespoň náhražku v podobě dobrodružné stezky Staň se hrdinou matky Země!...

Duben byl letos opravdu aprílový!

A to nejen počasím, ale i provozem školek a škol a dalších oblastí společnosti. Děkuji rodičům za součinnost, díky níž jsme se prokousali testováním. Mám radost, že vše proběhlo poměrně hladce a děti tím nebyly nijak stresovány. I když je mi jasné, že když o tom...

Distanční výuka v Rybičkách

V březnu se nám sice školka z důvodu pandemie zavřela, ale to nás nezastavilo a plní elánu jsme se pustili do online výuky. V prvním týdnu jsme se věnovali tématu Moje rodina, kdy jsme pojmenovávali členy rodiny, předškoláci kreslili dům podle pokynů a naučili jsme se...