Zrajeme s Pramínkem

Základní škola a Mateřská škola Pramínek, obecně prospěšná společnost, byla založena před 25 lety a dozrála až do dnešní inovativní a přátelské podoby předškolního a školního vzdělávání. U založení stály dvě osvícené dámy, PaedDr. Božena Havelková a Mgr. Eliška Kovářová, které tehdy hledaly alternativu k běžnému školství a vsadily na vzdělávání v programu Začít spolu. Za všechnu usilovnou práci, péči a starostlivost jsme jim všichni nesmírně vděčni.

Program Začít spolu klade důraz na individuální přístup k dětem a žákům, na rozvíjení různých druhů inteligence, na rovné příležitosti pro všechny, na partnerskou komunikaci s rodiči a neformální spolupráci s rodinou.

A k čemu jsme tedy v Pramínku dozráli?

  • K výuce v tematických integrovaných blocích, k výuce angličtiny od 1. třídy, španělštiny a němčiny od 6. třídy.
  • K objevování a bádání v centrech aktivit, specifické jsou dílny realizované od mateřské školy.
  • K terénní výuce ve školních zahradách a blízkém okolí.
  • K sestavování plánu osobního rozvoje každému žákovi a následné reflexi prostřednictvím sebehodnocení.
  • K funkční a smysluplné inkluzi dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.
  • K nižšímu počtu dětí ve třídách a přítomnosti asistenta pedagoga.
  • K realizaci sportovních kroužků, k výuce hry na hudební nástroje. V nabídce je také keramika, čtenářský klub a klub informatiky, angličtina, deskové hry, tvoření a vaření. Ve všech těchto aktivitách je kladen důraz na prožitek.

Setkávání s rodinami se daří na tradičních společných akcích jako jsou pravidelné Dny rodiny, pramínkovský Sportovní den v areálu KáČaTa, Zimní pramínkování – vánoční jarmark, pramínkovský Společenský večer a závěrečné zahradní slavnosti.

Přidanou hodnotu je naše pozice fakultní školy Pedagogické fakulty MU Brno. Jsme tak u zdroje nových pedagogických vhledů a prostřednictvím souvislých pedagogických praxí také získáváme nové kolegy a kolegyně. Za velký úspěch považujeme získání titulu Světová škola, který je oceněním za tvůrčí činnost a zájem o globální témata, jejich otevírání ve veřejném prostoru a začleňování do výuky. V Pramínku se snažíme nebýt lhostejní k přírodě, dělat osvětu a určitě jít okolí příkladem.

Do dalších let naší prioritou zůstává vytváření příznivého a bezpečného prostředí pro výchovu a vzdělávání, které je podpořené individuálním přístupem. A to díky skvělým a pracovitým pramínkovským zaměstnancům.  

To vše k nám prostě patří, to jsme my – Pramínek.

Děkujeme Vám všem.

Mgr. Helena Hlouchová, ředitelka školy

Share This