Změna variabilního symbolu při platbě školného

Prosím všechny rodiče o změnu variabilního symbolu pro platbu školného. Variabilní symbol bude stejný jako VS pro platbu stravného. Při platbě je NUTNÉ zadat specifický symbol: 1111.

Bez specifického symbolu a správného VS nebude platba spárována.

Olga Vašková, ekonomka školy

Share This