Želvičky začátkem roku 2021

Setkávání s dětmi probíhalo v novém roce 2021 pouze v lednu a únoru. Při hrách ve třídě jsme společně počítali, pojmenovávali předměty i činnosti. Dětem jsme zpívaly, byly zařazeny i hudebně poslechové činnosti.

Vyprávění pohádek bylo doprovázeno maňásky i obrázky, využívali jsme mimiku i pohyby těla. S dětmi jsme tančili, cvičili, a to nejen ve třídě. Dozvěděli jsme se také něco o zvířátkách, která můžeme uvidět i v zimě na sněhu a která v zimě spinkají. Některé z dětí se již orientují v barvách, některé poznají  i odstíny. Umíme použít nočníček i toaletní mísu a umývat si ruce. Při zařazování her k označování velikosti předmětů, chápání prostoru se děti seznamují s užíváním předložek  k pochopení prostoru  v ploše (k vlastní osobě – přede mnou, za mnou, vedle mě). Některé děti již rozumí pojmům pravá – levá, dopředu, dozadu, nahoru dolů, první, poslední. Jsou to naše malé šikulky.

S dětmi jsme se opět setkali od 10. května. Průběžně jsme se  vzdělávaly  v seminářích on-line, připravovaly třídu (dezinfikovaly vše, s čím se děti setkají dotykem) a také  jsme  připravovaly pomůcky, aby děti byly při činnostní aktivitě spokojené. Věříme, že jaro a léto nám odnese viry a přinese se sluníčkem zdraví s pohodou a úsměvy. 

Natálka a Danka, chůvy 

Share This