Želvičky v září a říjnu

V září jsme přivítali v naší skupině další nové děti. Adaptaci na nové prostředí i na ostatní kamarády zvládly výborně. S tetami udělaly velký domeček – školičku, kde jsme všichni díky otiskům ručiček symbolicky pospolu.

Děti si postupně zvykaly na pravidla skupiny Želviček, učily se jména kamarádů, procvičovaly si zdvořilostní slůvka a hygienické návyky. Vytvořily si symbol své skupiny z krepového papíru – Želvičky. 

Naučily se první říkadla a písničky. Procvičovaly si na procházkách pravidla silničního provozu, udělaly si semafory a také se naučily seřadit barvy na semaforu. V deštivém počasí pozorovaly za oknem zvířátka, která mají ráda déšť. Na procházkách či na zahrádce pozorovaly zvířátka, volně lezoucí v trávě nebo na chodníku. Učily se zacházet se zvířátkem ohleduplně. Procvičovaly si jemnou motoriku, prostřednictvím barevné modelíny a při volné hře ve třídě (stavebnice, puzzle, atd.), venku, na pískovišti, navykaly si na interakci a spolupráci s kamarády za dohledu a asistence tet.

V říjnu si děti procvičovaly hravou formou objekty kolem sebe, zvířátka a jejich zvuky, rozlišovat ovoce, zeleninu, s důrazem na podzimní sběr ovoce a zeleniny, rostliny, počítat do 5 (některé i do 10, či 15), části lidského těla, dopravní prostředky, školní pomůcky, části oblečení, barvy a tvary, levou a pravou stranu – vše z pomůcek, vytvořenými tetami, či určováním objektů prohlížením barevných knížek. Naučily se nová říkadla. Pokračovali jsme v aktivitách a zvyklostech ze září. Při kresbě a vymalovávání obrázků si děti cvičily správný úchop tužky a kreslení základních útvarů jako je čára, vlnovka, kruh. Vytvořily si podzimní hrušky, barvené za pomoci nabarveného kapesníčku, ježky s hruškou a jablíčkem a poslední letošní broučky z barevných lístků. Povídali jsme si o ročních obdobích, zejména o současném podzimu a vytvořili jsme dýňového svítícího skřítka.

Děti se naučily tance na lidový hudební nástroj vozembouch a další nové písničky zpívat samy za pomocí pouhého hraní na nástroj, bez zpěvu tet. Společně jsme dělali lehká logopedická cvičení. 

Hodně jsme hráli společně hry, či ve dvojicích a skupinkách. Tety si s dětmi hodně povídají a přes den i „na dobrou noc“ odpoledne jim čtou pohádky, a tak si děti procvičují přes den sluch, vnímání a nová slůvka. Na spinkání je to zase hezky uklidňuje.

Všechny aktivity jsou prováděné s ohledem na potřeby a náladu dětí a vždy jsou provázené jejich nadšením.

Natália Dvořáková, Želvičky

Share This