Želvičky v květnu a červnu

V květnu jsme opět my chůvy přivítaly dětičky v tematicky nazdobené třídě a všichni jsme pokračovali  v aktivitách z předchozích měsíců.

Mnohé činnosti byly díky teplému počasí organizovány již venku. Stavěli jsme hrady z písku, kopali poklad, seli semínka, sázeli sazenice, pozorovali broučky a rostliny. Povídali jsme si o počasí, co si oblékneme na zahradu, když svítí sluníčko a když fouká větřík.

Děti rozvíjely poznání rozdílu mezi užitkovými a okrasnými rostlinami. Při aktivitách ve třídě i v přírodě jsme začleňovali všechny smysly – zrak, sluch, hmat, čich i chuť.

1. června  jsme oslavili  Den dětí a společně se  fotili. Děti si při výtvarných činnostech upevňovaly znalost barev (odstínů – pouze někteří), rozvíjeli zacházení se štětci, barvami, pastelkami, voskovkami a trénovaly jejich správné  používání. Pozorovali jsme pavoučky i mravence. Děti poznávaly, že motýlek se vyvíjí a pochází z housenky. Pozorovaly mladou berušku, která nevypadá stejně jako ta dospělá s černými tečkami. Děti některé činnosti provádějí ve dvojicích. Je rozvíjen sociální kontakt při činnosti s kamarády.

Děti se rády zapojují do her, zábav, pohybových, výtvarných a pěveckých poznávacích činností, které s radostí a nadšením  realizují. Seznamují se se základními pravidly: co se smí a naopak nesmí dělat a proč. Sdílíme společně s rodiči radost z rozvoje dětí. Všechny dětičky jsou nesmírně učenlivé.        

                                                                                                                                                                                                                                                           Dana Gricová, Natália Dvořáková, chůvy Želviček                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Share This