Zapojení do projektu Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

Statutární město Brno zahájilo 1. ledna 2020 realizaci projektu „Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně“. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání (OP VVV) a jeho celkové náklady dosahují téměř 100 000 000 Kč. Projekt potrvá tři roky do 31. 12. 2022 a do jeho realizace jsou zapojeny všechny mateřské a základní školy zřizované městem Brnem a jeho městskými částmi, tři partnerské školy jiných zřizovatelů a šest organizací neformálního vzdělávání. Mezi zapojenými školami je ZŠ a MŠ Pramínek, o. p. s.

Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity plošných projektů „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ a „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně“, které statutární město Brno realizovalo v letech 2017 – 2019 na podporu základních a mateřských škol, a podpořit školy i v dalším období.  V projektu probíhá několik aktivit, z nichž nejrozsáhlejší je doučování žáků úspěšně navazující na mentorskou práci, která na brněnských školách probíhá již od září 2014 a která je vysoce ceněna školami, rodiči i samotnými žáky. Doučování a mentorská práce se žáky probíhají na zapojených základních školách a ve čtyřech organizacích neformálního vzdělávání.

Významnou aktivitu představují kroužky sociálního rozvoje a aktivního občanství na základních školách. Kroužky jsou otevřeny pro žáky všech ročníků, přiměřeně k věku žáků jsou využívány metody skupinové práce, diskuze, hraní rolí, práce s textem, vyjednávání a rozvoje písemné argumentace, prezentace, kritického myšlení, apod.

Statutární město Brno partnerské organizace při práci s dětmi a jejich rodiči metodicky podporuje.

Nově je v projektu podpořena spolupráce mateřských a základních škol při přechodu dětí z mateřské do základní školy. V mateřských školách jsou finančně podpořeny tzv. edukativně stimulační skupiny pro předškoláky, které aktuálně hradí rodiče dětí z vlastních zdrojů.

Pedagogové zapojených škol mají v rámci projektu možnost vzdělávat se v nových metodách pro práci s dětmi a žáky, školy i zapojené organizace z projektu získají materiál a pomůcky pro práci s dětmi a žáky.

Více informací o projektu zde.

Share This