Zápis do 1. třídy – změna organizace zápisu

Na základě přijatého opatření MŠMT ČR, dostupného na této stránce bude zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Kritéria pro přijetí dítěte k povinné školní docházce jsou uvedena na www.praminek.cz  v záložce ZÁKLADNÍ ŠKOLA – ZÁPIS DO 1. TŘÍDY.

Žádosti o přijetí dítěte přijímáme od 1. dubna do 16. dubna 2020.

ORGANIZAČNÍ POKYNY K ZÁPISU DÍTĚTE DO 1. TŘÍDY

1. Podání žádosti

Žádost je možné doručit následujícími způsoby:

A. do datové schránky školy – ID datové schránky: h29jtw7,

B. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu praminek@praminek.cz,    

   (POZOR nelze zaslat jen prostý e-mail!)

C. poštou na adresu školy – v obálce označené „Zápis 2020/2021“.

2. Potřebné náležitosti k žádosti

A. Žádost o přijetí dítěte

  • Dokument ŽÁDOST O PŘIJETÍ je ke stažení na www.praminek.cz v záložce ZÁKLADNÍ ŠKOLA – DOKUMENTY (je umístěno až na konci stránky).
  • Prostá kopie rodného listu.
  • Motivační dopis zdůvodňující výběr naší školy a popisující Vaše očekávání. Krátce zde, prosím, představte svoji rodinu a Vašeho předškoláka, co očekáváte od školy, proč si myslíte, že bude ZŠ Pramínek vyhovovat Vašemu dítěti, co byste mohli škole v rámci spolupráce nabídnout, jak se projevuje Váš zájem o inovativní vzdělávání. Zároveň zde uveďte informaci o tom, zda byl v minulém školním roce Vašemu dítěti udělen odklad a do které spádové školy dle trvalého bydliště dítě patří.

B. Žádost o odklad povinné školní docházky

  • Dokument ŽÁDOST O ODKLAD je ke stažení na www.praminek.cz v záložce ZÁKLADNÍ ŠKOLA – DOKUMENTY (je umístěno až na konci stránky).
  • Prostá kopie rodného listu.
  • Doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra k odkladu povinné školní docházky.
  • Doporučení ošetřujícího lékaře k odkladu povinné školní docházky.

3. Následující postup

  • Po podání žádosti Vám bude zaslána informace o přidělení registračního čísla, pod kterým bude zveřejněn výsledek rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.

Vedení školy

Share This