Zápis do 1. třídy – změna organizace zápisu

Vážení rodiče,

na základě přijatého opatření MŠMT ČR, bude zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Proběhne tak pouze formální část (předání dokumentů, přidělení registračního čísla, předání informací zákonným zástupcům).

Kritéria pro přijetí dítěte k povinné školní docházce jsou uvedena na www.praminek.cz  v záložce ZÁKLADNÍ ŠKOLA – O ŠKOLE – ZÁPIS DO 1. TŘÍDY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022.

Žádosti o přijetí dítěte přijímáme od 6. dubna do 9. dubna 2021.

ORGANIZAČNÍ POKYNY K ZÁPISU DÍTĚTE DO 1. TŘÍDY

1. Podání žádosti

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy,
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 • osobním podáním ve škole.

Pokud bude zákonný zástupce podávat žádost osobním podáním ve škole, je nutné rezervovat termín na praminek@praminek.cz.

Osobní podání proběhne v dohodnutém termínu v budově ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s., Heyrovského 11, Brno-Bystrc, ve třídě 5.A (vstup naproti brance). Do budovy je povolen vstup pouze s respirátorem, po příchodu do budovy je nutná dezinfekce rukou a dodržování rozestupů.

2. Potřebné náležitosti k žádosti

K zápisu přinese zákonný zástupce:

 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce.

A. Žádost o přijetí dítěte

 • Dokument ŽÁDOST O PŘIJETÍ je ke stažení na www.praminek.cz v záložce ZÁKLADNÍ ŠKOLA – DOKUMENTY (je umístěno až na konci stránky).
 • Motivační dopis zdůvodňující výběr naší školy a popisující Vaše očekávání. Krátce zde, prosím, představte svoji rodinu a Vašeho předškoláka, co očekáváte od školy, proč si myslíte, že bude ZŠ Pramínek vyhovovat Vašemu dítěti, co byste mohli škole v rámci spolupráce nabídnout, jak se projevuje Váš zájem o inovativní vzdělávání. Zároveň zde uveďte informaci o tom, zda byl v minulém školním roce Vašemu dítěti udělen odklad a do které spádové školy dle trvalého bydliště dítě patří.
 • Při zápise zákonný zástupce oznámí, do které spádové školy dle trvalého bydliště dítě patří. Seznam škol a spádových ulic je k dispozici na: https://zapisdozs.brno.cz/dulezite-informace/spadove-obvody

B. Žádost o odklad povinné školní docházky

 • Dokument ŽÁDOST O ODKLAD je ke stažení na www.praminek.cz v záložce ZÁKLADNÍ ŠKOLA – DOKUMENTY (je umístěno až na konci stránky).
 • Doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra k odkladu povinné školní docházky.
 • Doporučení ošetřujícího lékaře k odkladu povinné školní docházky.

Mgr. Helena Hlouchová, ředitelka školy

Share This