Zápis dětí do 1. třídy ZŠ pro šk. rok 2020/21

Termín zápisu:                                     1. a 2. dubna 2020 v době od 14.00 – do 17.00 hodin

Rozhodnutí o přijetí:                           do 23. dubna 2020 

Schůzka s rodiči přijatých žáků:        27. května 2020 v 16:30 hodin, 5. třída

Share This