Vzhůru do oblak

Na příměstský tábor, kterým se letos prolínalo námi zvolené téma „Vzhůru do oblak“, se těšili nejen pedagogové ale i všechny přihlášené děti. 

Všech dvacet šest dětí, žáků 1. a 2. stupně, přišlo s očekáváním velkého dobrodružství, ale i nového poznání. Co by se mělo dít?

Zvolené téma „Vzhůru do oblak“ si kladlo za cíl zprostředkovat dětem cestu do jižní Ameriky, seznámení se se španělštinou, zajímavými vynálezy i fyzikálními zákony. 

Děti se brzy dozvěděly o odvěké touze člověka po létání, důležitosti přátelství a vzájemné podpory.

Mezi nová a zajímavá místa a zážitky, které příměstský tábor příchozím dětem nabídl, patřila mezi jiným lukostřelba v mysliveckém areálu v Brně Soběšicích, celodenní výlet do Lama centra Hády, jízda na koni nebo poníkovi v Eliotu Brno a prověření fyzické zdatnosti dětí v Jungle parku v Brně. 

Zážitků bylo tolik, že tábor dětem utekl jako voda. Sotva se stačily ohlédnout.

Když nastal poslední den, všichni si sdělovali své dojmy a nové poznatky ze společně prožitých dnů. Vznikla i nová přátelství a někteří z účastníků cesty do oblak dokonce začali plánovat další tábor.

Ale protože se přiblížil nový školní rok 2022/2023, nastal pro cestovatele a cestovatelky čas sestoupit zpod oblak zpátky na pevnou zem a s chutí se pustit do další školní práce. 

Tak hodně štěstí učitelům i dětem a příští rok na shledanou na dalším pramínkovském příměstském táboře! 

Za tým „Vzhůru do oblak“

Jolana Tejkalová

Share This