Vyhodnocení dotazníku a ankety

Děkujeme rodičům a žákům naší školy za účast v anketě a v dotazníkovém šetření v závěru letošního školního roku. Získané podklady jsme zpracovali do přehledů a vyhodnotili klady i nedostatky, které jsou inspirací pro naši další práci. Naším hlavním cílem bude sjednotit systém v zadávání a předávání úkolů ke zpětné kontrole.

 Děkujeme za ocenění pedagogů, inspirace k realizaci vyšší kvality vzájemné spolupráce a oboustranné spokojenosti.

Vyhodnocení dotazníku – rodiče

Vyhodnocení ankety – žáci 1.-5. ročník

Vyhodnocení ankety žáci 6.-9. ročník

Vedení školy

Share This