Uzavření základní školy, mateřské školy a dětských skupin

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření Vám oznamujeme, že s účinností od 27. února 2021 do 21. března 2021 bude uzavřena základní škola, mateřská škola i dětské skupiny.

Rodiče žáků 1. a 2. třídy a rodiče dětí, které plní povinnou předškolní docházku, budou o formě distanční výuky informováni prostřednictvím e-mailu od třídních učitelek. 

Strava bude dětem hromadně odhlášena. 
Přeji Vám klidné a zdravé dny.

Mgr. Helena Hlouchová, pedagogická ředitelka školy

Share This