Školní jídelna zavádí novou službu pro strávníky – objednávání stravy přes internet od 1. 9. 2020

Tato služba umožňuje strávníkům nebo jejich rodičům objednávání stravy pouze přes internet. Stravu nebude možné přihlásit nebo odhlásit telefonicky. Strávník má možnost zjistit, zda byla strava odebrána, včetně zůstatku finančního konta a prováděných plateb.

Důležitá upozornění:

Strávník obdrží na e-mail přihlašovací údaje. Při prvním přihlášení do systému komunikace vyplní strávník v nastavení všechny požadované údaje.

Strávník se zavazuje držet dohodnuté heslo v tajnosti.

Strávník odpovídá za škody způsobené vyzrazením hesla.

Strávník bere na vědomí, že chybně zadanou (nepotvrzenou) objednávku internetový systém neprovede.

Jídelna nenese odpovědnost za nepřijaté zprávy v důsledku výpadku telekomunikační sítě nebo internetu.

Strávník odpovídá za své přihlášky a odhlášky.

Jídelna po uzávěrce vyhodnotí přijaté objednávky a systém automaticky odešle zprávy strávníkovi o provedených změnách.

Systémem je strávník informován – dle vlastního výběru o:

potvrzení objednávky (přihláška, odhláška), upozornění na nedostatek finančních prostředků na kontě strávníka, upozornění na neodebíranou stravu, měsíčním přehledu stravování včetně přijatých plateb

Share This