Semínko, vykoukni na mě malinko

S příchod jara a teplého počasí trávíme mnohem více času venku a na naší zahradě. Děti s dopomocí připravily záhonky a zasadily hrášky. Nezapomínáme ani na ostatní rostliny, se kterými se seznamujeme na obrázcích, a následně je hledáme v přírodě.

Na Velikonoce jsme zkoušely netradiční způsoby zdobení vajíček, děti poznávaly českou tradici a její zvyky. Jeden celý týden jsme věnovali oslavě Dne Země. Nechybělo povídání si o ekologických návycích, třídění odpadu nebo ohrožených zvířatech. Děti se na mapě naučily rozpoznat pevninu a oceán, ukázat, kde žijeme.

Jsme vděční za sluníčko, za vodu, půdu, vzduch a za vše ostatní, co nám Země dává. To se snažíme předat i našim Rybičkám – respekt k Zemi a k sobě navzájem.

Andrea Pospíšilová, třída Rybičky

Share This