Rozloučení s předškoláky aneb naše Pirátské odpoledne

Stejně, jako každý rok, i letos se s námi loučí děti, které odchází do školy. Pár dní před koncem školního roku jsme si uspořádali slavnostní rozloučení, zazpívali jsme si písničku a paní ředitelka rozdala našim předškolákům knížky a šerpy.

Celé odpoledne jsme si hráli na piráty, kteří hledají poklad. Nejdřív měly děti za úkol projít stanoviště, kde například přecházely lávku na druhou loď, lovily drahokamy ve vodě, hledaly ztracené šperky v písku nebo zachraňovaly kraby. Nakonec jsme se všichni vydali hledat pirátský poklad, ve kterém bylo pro každého něco. Rozloučení jsme si moc užili, také díky velké spolupráci rodičů.

Všem předškolákům přejeme, nejen do školy, radost, milá přátelství a příjemné nové zážitky, které na ně čekají. Užijte si to a snad nás brzy navštívíte!

Andrea Pospíšilová, třída Rybičky

Share This