Říjen u Ptáčků

V říjnu děti zvládly dračí aktivity, užívaly si odpolední hrátky s listím na školní zahradě.Také v naší třídě proběhl hudební program s rockovými písněmi. Rockotéka se dětem moc líbila. Poslední říjnový týden byl věnovaný halloweenu, děti se seznámily se zvyky v anglicky mluvících zemích.

Share This