PTÁČCI DĚLAJÍ RADOST KLIENTŮM DOMOVA DŮCHODCŮ

Děti ze třídy Ptáčků si nachystaly pro seniory velikonoční pásmo spojené s dílničkami. A tak jsme 12. dubna všichni vyrazili potěšit seniory písničkami, básněmi, tanečkem, následným tvořením a obdarováním. Panovala moc příjemná atmosféra a my děkujeme, že si na nás pracovníci Domova důchodců na Foltýnově ulici vzpomněli a pozvali nás. Velice rádi opět přijdeme. Děti byly dojaté a senioři ještě více.

Aneta Mitášová, učitelka třídy Ptáčci

Share This