Prvňáčci čtou dětem z MŠ

Stalo se již pěkným zvykem, že prvňáčci zvou na návštěvu ke konci první třídy děti z naší mateřské školy, aby jim mohli ukázat a přečíst úryvky ze svých oblíbených knížek. Nejvíc se prvňáčci těšili na svoje sourozence a taky kamarády, kteří zůstali v mateřské škole a nástup do 1. třídy je teprve čeká. Děti si četly ve dvojicích nebo malých skupinkách, byl také čas a prostor na psaní na mazací tabulky. Postupně se u nás vystřídala všechna oddělení MŠ. Akce se opravdu moc vydařila.

Hana Hložková, třídní učitelka

Share This