Projektový den v černočervených barvách

V úterý 10. 3. jsme prožili den s Ondřejem Sekorou a jeho Ferdou Mravencem. Barvy našich oděvů byly ryze Ferdovy a všichni jsme je vzali za své. První dvě hodiny patřily rozdělení do skupin dle vývojového stádia hmyzu, luštění jména autora Ondřeje Sekory a kreativnímu seznámení se s jeho životopisem. Po svačině si děti vyzkoušely tvořit Alfabox na kapitolu z knihy O Ferdovi, kterou p. uč. Adélka přeložila i do angličtiny. Děti tak pracovaly dvojjazyčně. Poslední hodina patřila čtenářským dílnám a rozboru povahových rysů Ferdy Mravence, Berušky a Brouka Pytlíka, který si pro nás přichystala p. uč. Katka. Ten den jsme se hodně naučili.

Martina Pazderková, třídní učitelka IV.A

Share This