Se školou na golf

Od školního roku 2018/2019 naše škola nabízí nepovinný předmět Základy golfu. Nepovinný předmět je zařazen do ŠVP ZV „Pramínek“ pro žáky  1. stupně s časovou dotací 2 hodiny za čtrnáct dní. Cílem předmětu je žáky vést k pohybové aktivitě, jako nedílné součásti našeho života. Předmět je zaměřen na rozvoj pohybových dovedností dětí a vede je k poznání sama sebe po stránce fyzické i psychické. Žákům nabízí sportovní aktivitu, o kterou by se mohli dále zajímat, a ukazuje jim možnosti smysluplného využití jejich volného času.

 Co projekt obsahuje

 Předmět probíhá díky projektu Se školou na golf, který zaštiťuje Česká golfová federace. Projekt poskytuje prostředky na zajištění trenéra, zapůjčení golfových holí, tréninkových pomůcek, simulátorů a využívání golfového hřiště. Podle aktuálních sezónních podmínek využíváme v letním období DRIVING RANGE ŽABOVŘESKY a v zimním období INDOOR Kaskáda na výstavišti (pavilon H), případně prostory Golf Resortu Kaskáda. Sportovní vybavení (hole, míčky) zapůjčuje GK Žabovřesky.

 Jak probíhá trénink

 Naše tréninky probíhají pod vedením předního českého profesionálního hráče – Adama Studeného. Každý trénink začne golfovou rozcvičkou, pak následuje seznamování a osvojování nových pohybových aktivit jako je golfový švih, odpal, puttování. Zároveň se učí pravidla golfu a dodržování golfové etikety. Děti odcházejí z tréninku nadšené a plné dojmů.

 Děkujeme za poskytnutou příležitost děti pohybově aktivizovat a dopřát jim nové zážitky a poznání možností.

 

 

 

Mgr. Helena Hlouchová
ředitelka ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s.

 

 

Share This