Prevence rizikového chování

školní metodik prevence Mgr. Hana Hložková

tel.: 739 376 790, hananejedla@seznam.cz

konzultační hodiny: úterý + čtvrtek 8:00–10:00  (třída 5. B)

Dokumenty k prevenci:

PPŠ školní rok 2020-2021

Zajímavé dokumenty a stránky:

Share This