Pro šk. rok 2020/21 přijímáme žáky 6. třídy

NÁŠ CÍL: SPOKOJENOST ŽÁKŮ, RODIČŮ, PEDAGOGŮ

Nabízíme:

 • plán osobního rozvoje,
 • integrovanou tematickou výuku,
 • nižší počet žáků ve třídě, neformální spolupráci s rodinou,
 • klidné a podnětné prostředí,
 • týmovou spolupráci s rozvojem sociálních kompetencí,
 • rozvoj různých typů inteligence, 
 • integraci žáků s postižením i mimořádně nadaných,
 • zájmovou činnost – pohybovou, výtvarnou, hudební, informatiku,
 • další cizí jazyk od 6. třídy – španělštinu,
 • konverzaci v cizích jazycích s rodilými mluvčími.

Volitelné předměty na 2 stupni:

 • přírodovědné praktikum (integrace matematiky, fyziky, chemie, biologie, polytechnické výchovy),
 • komunikace v českém jazyce (podpora čtenářství, dílny psaní, školní časopis),
 • cizí jazyky (anglický a španělský),
 • sportovní výchova (zaměření na sportovní hry).

Předběžné přihlášky podávejte prostřednictvím e-mailu praminek@praminek.cz do 31. května 2020.

Těšíme se na vás!

Share This