Příměstský tábor 2020 pro žáky 1.–9. třídy

Termín: 24. 8.–28. 8. 2020, denně 8.00–16.00 hodin

Cena:  350 Kč/den, celý týden  1 500 Kč

(úhrady dopravy, pomůcek, vstupného, oběd ve škole)

CELODENNÍ VÝLET mimo prostory školy (úterý) – JE NUTNÉ SI VZÍT STRAVU I PITÍ S SEBOU (ostatní dny pouze donést svačiny – dopolední, odpolední), pitný režim (čaj, voda) zajištěn.

VĚDECKÉ PONDĚLÍ     

Vida centrum, pokusy (oběd ve škole)

TURISTICKÉ ÚTERÝ

Výlet, fotografování – minikurz (nutno vzít stravu a pití s sebou)

ANGLICKÁ STŘEDA

Angličtina, sportovní aktivity (oběd ve škole)

SPORTOVNÍ ČTVRTEK

Jízda na koni (oběd ve škole)

ŠPANĚLSKÝ PÁTEK

Španělština, kulinářský zážitek (oběd ve škole)

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY posílejte na e-mail praminek@praminek.cz do 12. 6. 2020, úhrada do 26. 6. 2020 na účet školy, do zprávy pro příjemce napište příjmení a jméno dítěte, PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR.

Akce se uskuteční při přihlášení nejméně 10 žáků. Při onemocnění (potvrzení od lékaře) je vratná částka 70 % z celkové částky, v ostatních případech se peníze nevracejí.

Share This