Přijímání dětí do dětských skupin ve školním roce 2020/21

Přijímací řízení  k přijetí do dětských skupin od září 2020 se koná prostřednictvím e-mailu. Nutno zaslat PŘIHLÁŠKU  potvrzenou dětským lékařem přílohou e-mailu – scanem na jeden z uvedených e-mailových adres. Rodiče již přijatých dětí k docházce (2019/20) mohou zažádat také písemnou formou o prodloužení docházky do dětské skupiny i v dalším období od září 2020.

Dne  21. a 22. května 2020 budou rodiče zváni do kanceláře Čihadla 1 na určený čas k projednání dalších formalit ohledně zápisu (osobní předání originálu přihlášky, tiskopis Trh práce a Monitorovací list). 

e-mail: praminek@praminek.cz,

             havelkovabozena@seznam.cz                            

                           

Share This