Přihlašování do kroužků na šk. rok 2021/22 – 1. stupeň ZŠ

Aktuální nabídku kroužků na školní rok 2021/22 najdete na www.praminek.cz/krouzky/. Závazné přihlášení do kroužků zasílejte v termínu od 1. 6. do 13. 6. 2021 na e-mail magda.meznikova@praminek.cz. O přijetí rozhoduje pořadí doručených žádostí. 

Zahájení kroužků je v týdnu od 6. září 2021. Písemná přihláška je ke stažení zde. POZOR! Přihláška se předává až v prvním týdnu nového školního roku vychovatelce ŠD nebo třídnímu učiteli.

Ve školním roce 2021/2022 nebude probíhat výuka hry na bicí.

Vzhledem k velkému zájmu o kroužek „Laskominy“ budou přednostně přijaty děti, které byly do kroužku přihlášeny ve školním roce 2020/21.

Termín platby kroužku za 1. pololetí je do 30. 9. 2021, termín platby kroužku za 2. pololetí je do 28. 2. 2022. Platbu provádějte na stejný účet, jako platíte školné. Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení, jméno dítěte a název kroužku.

V případě dotazů se obracejte na vedoucí vychovatelku ŠD paní Magdu Mezníkovou.

Share This