Pramínek gratuluje

V polovině listopadu oslavila své životní jubileum paní Božena Havelková, jedna ze zřizovatelek ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s, bez níž by Pramínek už 22 let nebyl tím, čím je – školou, kde se děti učí s radostí.

Jménem všech žáků i učitelů školy paní Havelkové ze srdce blahopřejeme! Nechť ji neopouští její energie a elán, dobrá nálada a pevné zdraví. Současná situace nám nedovoluje školní oslavu, za všechny jsme proto dnes paní Havelkové popřáli s druháčky ve škole. Věříme, že alespoň myšlenkou na dálku se k nám připojí i desítky dalších dětí a jejich rodin a vůbec všech, kteří paní Boženu Havelkovou znají nebo se s ní někdy potkali.

A jako malé poděkování přikládáme dva citáty Jana Amose Komenského, které naši jubilantku vystihují:

„Neslibuj, že vykonáš, nehonos se, žes vykonal, ale ponech svým skutkům, aby za tebe mluvily.“

„Každému člověku je jeho věk školou.“

Ne náhodou připadají narozeniny paní Havelkové na den výročí Jana Amose Komenského.

Tým vedení Pramínku

Share This