Plavecké závody otevřených škol

Po dvou letech se na ZŠ Jasanová v Brně v druhé polovině října uskutečnil další ročník plaveckých závodů, které přivítaly i závodníky z řad žáků ZŠ Pramínek.

Závodilo se ve dvou věkových kategoriích. V mladší kategorii (1.–3. ročník) se závodů zúčastnilo 15 otevřených škol, ve starší kategorii  (4.–5. ročník) pak škol 20.

Závody byly pečlivě připraveny díky řediteli ZŠ Jasanová Mgr. Přemyslovi Jeřábkovi a jeho pomocníkům z vyšších ročníků této školy. Perfektní zázemí a organizaci závodů ocenili všichni pedagogové a žáci z otevřených škol, které na závody dorazily.

Plavalo se dvakrát 12,5 metrů volným způsobem a startovalo se z vody.

Naši školu reprezentovalo 5 žáků v kategorii mladší žáci a 9 žáků v kategorii starší. Všichni naši závodníci plavali s velkou vervou a nadšením za halasného povzbuzování diváků a byť se neumístili na předních pozicích, ze závodů odcházeli spokojení a šťastní.

Protože není důležité zvítězit, ale zúčastnit se a zažít tak svůj další osobní úspěch.

Jolana Tejkalová, učitelka ZŠ a MŠ Pramínek

Share This