Pilní Ptáčci během uzavření MŠ

I v těžkých dnech koronavirové karantény děti z naší třídy pilně vyplňovaly pracovní listy, vyzkoušely si nabídnuté aktivity a učily se básničky k tématu. Rodiče vše zdokumentovali a posílali nám fotky. Z těchto fotek byla vytvořena koláž a děti po příchodu do MŠ zhlédly snažení svých kamarádů. I navzdory přísným hygienickým pravidlům si děti užívají hry na školní zahradě, aktivity v kruhu a hry s kamarády. 

Už teď se těšíme na první červnový den.

Aneta Mitášová

Share This