Pasování na čtenáře

První měsíc ve škole utekl jako voda a prvňáci se již naučili spoustu věcí. Seznámili se s prvními písmenky, někteří již dokáží přečíst celá slova nebo věty. Nastal tedy čas pasovat děti na čtenáře. Při této příležitosti jsme s dětmi navštívili knihovnu na ulici Vondrákova, kde slavnostní pasování proběhlo. Děti měly možnost si knihovnu prohlédnout a seznámit se s podmínkami půjčování knih. Akce se všem moc líbila, doporučujeme!

Hana Hložková, třídní učitelka 1. třídy

Share This