Nové technologie v naší škole

Naše škola realizuje smělé cíle (dlouhodobé záměry) směřující k vyváženému poznávání vývoje věcí a dějů kolem nás. Pro rozvoj představivosti a využití technologií šetrných k životnímu prostředí propojených se zpracováváním informací pro řízení procesů a jejich robotizaci přinášíme do naší školy netradiční moderní technologie. 3D tisk je skupina relativně nových postupů umožňující optimální výrobu běžných i unikátních dílů, a to je současný směr rozvoje vědy, techniky a technologií, na který žáky i sebe připravujeme. Ve spolupráci s lektory technické výuky z Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu jsme vytipovali oblasti vhodného využití těchto technologií ve škole, předměty a základní úlohy pro doplnění a zatraktivnění výuky. Zakoupili jsme 3D tiskárnu Panospace one s příslušným programovým vybavením a přes prázdniny připravíme první pedagogy na pilotní úlohy. Tato univerzální, atraktivní a rychlá technologie propojuje fantazii, IT zpracování, tvorbu a výrobu konkrétních objektů. Těšíme se i na spolupráci s rodiči a odborníky, které technika zajímá.

Jiří Michele

Share This