Newsletter projektu MAP Brno II

Aktuální vydání newsletteru projektu MAP Brno II se věnuje spolupráci samosprávy, školy a OSPOD. Dále přináší dětem, žákům, rodičům, školám i veřejnosti nabídku volnočasových aktivit spojených s posledním prázdninovým víkendem a informace o Dni náborů, kde se představí brněnské sportovní kluby nebo různé sportovní kroužky na základních školách. 

Příjemné čtení!

Odbor školství a mládeže, Magistrát města Brna

Share This