Muzeum optických iluzí

Během dne „Velkým na zkoušku“ přivítala 8. třída naší ZŠ svoje mladší spolužáky ve své třídě, ve které vytvořili muzeum optických iluzí. 

Vše dopředu velmi pečlivě chystali, lepili kompozice vhodné pro výstavu, chystali si výklad k jednotlivým optickým jevům. 

Žáci se u nás dozvěděli, jak vzniká na sítnici obraz, viděli, jakým způsobem se šíří světlo a jak a proč vznikají optické iluze. Také jsme měli k dispozici krásnou hru, která využívala moaré efekt. Výstava tak byla velmi interaktivní.

Žáci 8. třídy si procvičili a prohloubili znalosti z optiky, vyzkoušeli si mluvení před lidmi a snahu zaujmout žáky a vysvětlit jim daný jev.

Mladší spolužáky jsme snad trošku nalákali, aby se na výuky fyziky těšili.

Markéta Kyloušková, učitelka matematiky, fyziky a chemie

Share This