Logické a deskové hry v 1. třídě

Díky iniciativě rodičů v 1. třídě byla centra aktivit obohacena o logické a deskové hry prosím doplnit o co dále. 

Děti  tak budou moci  v průběhu výuky, o přestávkách a ve školní družině rozvíjet své logické myšlení, chápání a dodržování pravidel, strategické postupy a asi to nejhlavnější bavit se a komunikovat s kamarády.

Milí rodiče, mnohokrát děkujeme za takovou příležitost, vážíme si Vás. 

Helena Hlouchová, ředitelka

Share This