Letem světem Evropou

V měsíci říjnu a listopadu se uskutečnil v 5. B projekt Cestujeme Evropou. Děti se průběžně seznamovaly s geografickým rozdělením států v Evropě, jejich hlavními městy, památkami a zajímavostmi. Dozvěděly se také spoustu informací o Evropské unii a jejím vlivu na náš každodenní život. V rámci projektu vytvořily fotbalový dres pro vybraný stát, modelovou mapu Evropy nebo napsaly recept na tradiční jídlo. Přestože nás v této době zasáhla distanční výuka, projekt jsme si všichni užili i online.

Hana Hložková, třídní učitelka 5.B

Share This