Land art a statika

V přírodovědném praktiku jsme vyrazili tentokrát do přírody, kde jsme se snažili propojit estetickou výchovu a fyziku. 

Nejprve jsme nasbírali nejrůznější přírodní materiály a potom jsme vytvářeli Land-art, ale za použití statiky.

Žáci měli za úkol vyrobit z přírodnin objekt využívající základní principy statiky – tj. soustava těles musela být zavěšena nad svým těžištěm nebo podepřena pod svým těžištěm.

Žáci se nakonec zabrali do stavění věže z kamenů, jak je vidět na přiložených fotografiích.

Markéta Kyloušková, učitelka matematiky, fyziky a chemie

Share This