Ktož jsú boží bojovníci

…aneb my se dějin nebojíme, hezky si je užijeme! Vlastivěda ve čtvrté třídě opravdu stojí za to. Procházíme s dětmi historií od pravěku až do počátku novověku za vlády Habsburků. Husitství bylo velkým lákadlem nejen pro chlapce, kteří se zajímali hlavně o zbraně a vojenskou taktiku, ale též pro děvčata. Všichni se nechali strhnout atmosférou doby a pořádně si to užili. Na závěr jsme si vyrobili makety husitských zbraní a vyzkoušeli si spanilou jízdu za znění chorálu Ktož jsú boží bojovníci. Dějepis je prostě boží.

Hanka, třídní učitelka IV.B

Share This