Kroužky v 1. pololetí školního roku 2020/2021

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a zájmu zachování zdraví dětí a našich pedagogů jsme učinili následná opatření k realizaci zájmových kroužků v 1. pololetí tohoto školního roku:

  • v 1. pololetí nebudou realizovány žádné kroužky, protože v nich dochází k promíchání dětí napříč všemi třídami, přihlášení do kroužků platí pro 2. pololetí ((aktuální seznam dětí bude zveřejněn v lednu),
  • kroužky Hudby budou realizovány dle rozpisu (jedná se o individuální výuku, děti se zde nemíchají), v případě onemocnění lektora nebo uzavření školy není v našich silách zajistit náhradu, a proto budou platby za neuskutečněné lekce vráceny.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Mgr. Helena Hlouchová, ředitelka školy

Share This