Jak probíhal i s Covidem–19 začátek roku 2021

Setkávání s rodiči i dětmi probíhalo v novém roce 2021 pouze v lednu a únoru. Při hrách ve třídě jsme společně počítali, pojmenovávali předměty i činnosti. Dětem jsme zpívaly, byl zařazen i poslech hudby.

Vyprávění pohádek bylo doprovázeno maňásky, obrázky a děti se vyjadřovaly mimikou i pohyby těla. S dětmi tančíme, cvičíme a to nejen ve třídě. Součástí povídání jsou také informace o zvířátkách, která můžeme uvidět i v zimě na sněhu a která v zimě spí. Některé z dětí se již orientují v barvách, některé poznají i odstíny. Umí použít nočník i toaletní mísu a umývat si ruce. Při zařazování her k označování velikosti předmětů a chápání prostoru se děti seznamují s užíváním předložek k pochopení prostoru v ploše (přede mnou, za mnou vedle mě). Některé děti již chápou pojmy  pravá – levá, dopředu – dozadu, nahoru – dolů, první – poslední.

S dětmi jsme se opět setkali od 10. května 2021. Do té doby jsme se vzdělávaly  v seminářích on-line, připravovaly třídu (dezinfikovaly vše, s čím se děti setkají dotykem) a také  jsme  připravovaly pomůcky. Věříme, že jaro a léto nám odnese viry a přinese se sluníčkem zdraví s pohodou a úsměvy. 

Gricová, Natália Dvořáková, chůvy Želviček

Share This