Fairtradový den v Pramínku hrál všemi barvami

Je čtvrtek,  6. června, 7 ráno. Prší, i přestože podle radaru nemělo. To se ostatně děje v předešlých dnech skoro pořád. Organizátoři celoškolní celodenní akce naplánované v rámci aktivit Světové školy se potkávají ke krátké poradě. Padá finální rozhodnutí. Akce se koná. Převládla víra, že se počasí umoudří. Do zahájení zbývá necelá hodina. Je třeba rozvěsit po venkovním horním i spodním areálu školy 18 panelů ke kvízové běhací hře s tématem fair trade, připravit stánky k piknikové ochutnávce různých druhů pochutin z fairtradeových surovin servírovaných jednotlivými třídami 1. i 2. stupně, nachystat uzlové body ke společnému zahajovacímu běhu, v rámci kterého budou běžci probíhat do vzduchu vypouštěnými barvami. 

Počasí se umoudřilo. Akce odstartovala po osmé hodině společným výběhem všech žáků školy, učitelů i několika rodičů. Běželo se asi 1700 m mimo areál školy. Každý svým tempem, všichni v bílých tričkách, která na konci běhu hýřila všemi barvami. A nejen trička. Colour Run je zábavný běh, do kterého se můžete v České republice zapojit letos už podesáté. Pramínek s ním zažil svou premiéru. A dle ohlasů všech zúčastněných na ni v následujícím roce určitě naváže.  

Po běhu následovalo rozdělení cca 180 žáků školy do věkově smíšených čtyřčlenných týmů. Postupný start je dostal všechny na trať, kde se pohybovaly po připravených 18 stanovištích. Cílem bylo odpovídat na otázky týkající se fair trade. Kdo odpovídal správně, běhal méně, kdo se víc mýlil, měl v nohách víc kilometrů, ale o to hlouběji si správné odpovědi pamatoval. 

Odměnou pro všechny a hlavní částí celoškolní akce byl piknik na zahradě školy, kde jednotlivé třídy nabízely k ochutnávce vlastnoručně připravené občerstvení v duchu fair trade. Jídlo bylo vynikající a víc než pestré. Nechyběla ani hudba, stanoviště s barvením vlasů, zaplétáním copánků, kresba a podepisování triček.

Je 13 hodin, všechna stanoviště už jsou uklizena, přebytky z pikniku našly své uplatnění, žáci dnes odcházejí domů v barevných tričkách, s nabarvenými obličeji i vlasy a s mimořádně dobrou náladou. Ve všech zůstává skvělý pocit z báječné celoškolní akce, o které se ještě dlouho mluví a kterou určitě chceme příští rok v podobném formátu zopakovat. Být součástí sítě Světových škol je pro Pramínek příležitost, jak globálně rozvojová témata přinášet do výuky a aktivit školy zábavným a stravitelným způsobem. 

Kateřina Bukovjanová, učitelka ZŠ a MŠ Pramínek Brno, o. p. s.     

Share This