Dubnové setkání ve třídě Ptáčků

V polovině dubna se naše třída zaplnila předškoláky, také ze třídy Koťátek. Děti se naučily  poznávat dopravní prostředky, znají tísňová čísla, bezpečnost na ulici. Konec dubna patřil čarodějnicím a nás těší zájem dětí o čarodějnou stezku, kterou si prošly s rodiči. Pomohly čarodějnici vyřešit úkoly a nakreslily také přísady do kouzelného lektvaru pro nemocné stromy. Na všechny čekala čarodějná odměna.

      Aneta Mitášová, třída Ptáčci

Share This